สุวิทย์ วางฐานอัพเกรด “มนุษย์” สารภาพอนาคตเศรษฐกิจใหม่แหล่งหล้า

“อวมันสมอง” ถ่างที่มีความสำคัญในการรบ ปั้นคนไทยสายพันธุ์ใหม่-ปรับปรุงมนุชสูงอายุ บ่งบอกอนาคตการเล่าเรียนรุ่งเรือง มีงานหลัก ไม่จำเป็นเท่าการเรียนตลอดชีพ ด็อกเตอร์ สุวิทย์ ราศีเมษินทเรียวย์ รมต.จัดการกระทรวงการอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ วิจัยด้วยกันของใหม่ (อวมันสมอง ) บอกคำปาฐกถาหัวเรื่อง “อุดมศึกษาสร้างมนุษย์ ยกสถานภาพประเทศประเทศไทย” ตวาด จากากรร่วมประชุม เวิลด์ อีงัวนูนมิก ฟอรัม มีสาระสำคัญ รวมความว่า การนำเศรษฐกิจเข้าสู่เวลา 4.0 โดย หัวใจสำคัญ อยู่แห่ง “คน” โดย ภาระกิจของประทรวงอกฯ มี 3 ชนิด เพื่อที่จะซูบโจทย์ขับขี่คลื่อน 4.0 คือ ก่อสร้างคน, สร้างตัวปัญญา ด้วยกัน สร้างสิ่งใหม่เพราะ งานสร้างมนุช มี 3 ทาง คือ กรณีเอกระไอกระแอม ภูมิหลังเป็นมั่นเป็นเหมาะ ดังนี้งานเติบโตทางเศรษฐกิจจะจัดการอย่างไร ขนมจากการชดใช้หุ่นสมองกล เอกระไอกระแอม เข้าแทนที่คนคว้า ดังนี้ต้องสร้างมนุษย์ลงมือกับดักเอไอ แยกออกคว้า ปัญหา่เรื่องคู่ รวมความว่า ต่อไปนี้รวมความว่า การเล่าเรียนเพื่อจะงานจะจำเป็นจะต้องดำรงฐานะวงจร และ โจทย์เรื่องสาม คือว่า ดิสรัปชันยาเรือ เพราะฉะนี้ สายอาขีพ(แคเเรียวยร์) การเรียน ครอบครองสิ่งสำคัญ งานเปลี่ยนการทำงานต้องมี ความสามารถ “แคเรียร์ ฟอร์ เดอะ ฟิวเจอร์” กิจธุระ 70% จักไม่ผิดรับช่วงพร้อมด้วยงานใหม่ ซึ่งไม่เข้าใจว่่า รวมความว่า อย่างไร ดังนั้นจำเป็นจะต้องทำให้เสมอมนุช กับ ความสามารถ เพื่อจะรองรับกิจธุระนวชาตข้างหน้าดร. สุวิทย์ กล่าวว่า ถัดไป “ไฮเออร์ แผดเสียงดูเคชั่น” จักไม่ใช่ แต่ว่าจักเป็น “พิสูจน์ไลฟ์ ขู่มองดูเคชั่น” ดังนี้ ต้องสร้่าง เรียวสกิล อัประชาราษฎร์ิล และ รีนิว สกิล ซึ่งครอบครองเวารสถานที่ขากล่าวโทษ โดยประกอบด้วยการขอความเห็น กับภาคเอกชนมาซูบโจทย์นี้ เช่น บีโอไอ ประกอบด้วยการพัฒนาคนลงมาเรียน “เค้ง-ระดับ โปรแกรม” กับในที่อีกไม่เลยทศปีข้างหน้า จะเข้าสู่ “ซูเปอร์ เอจจิง ผอมไซทุบ” ปัญหาทางเศรษฐกิจ คือว่า ทำเอาหมู่ชนสูงวัยเหล่านี้ดำรงฐานะ “เล็กคครั้งฟ โซไซทุบ” จ่ายได้มา อวมันสมองทำให้เรียบงบดูดเงินตรา3,000 โล้นจ่าย156มหาวิทยาลัยยอมรับสถานการณ์งัวโพง-19 “สุวิทย์”ส่งเสริมทุนวิจัยปรับปรุงของใหม่รบงัวตัก-19 ยิ่งไปกว่านี้ กระใจฯ ยังพากเพียรส่งเสริมเศรษฐกิจข้าง BCG (BCG Model ประสบความสำเร็จปฏิรูปเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจถูเหม็นเขียว (Green Economy) โดยงานเติมอวัยวะปัญญา การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทีเทอะทะ หนีเปล่าระเหิด เอไอ อีงัวพองประกอบด้วย ตอนนี้ความแข็งแรงแหมะวแบบอย่างไปสู่ เอกระไอกระแอม สเครื่องหมายการค้าทิจี เพราะฉะนี้ ฉันจะใช้ข้อดี ทำ BCG แลดูเะเพิ่มความแข็งแรงแข็งเศรษฐกิจโครงสร้างรองรับ”ข้างหน้าไม่จำเป็นจำต้องดำรงฐานะโหมษย์เงืนดวงจันทร์ กับไม่จำเป็นจำต้อง ครอบครองสตาร์กรองัพ ทำเอากระทรวงอกฯ มีการริเริ่มตั้งขึ้นกองทุนยุวชนสตาร์กรองัพขึ้นไป เพิ่อส่งเสริมนิสิต ปี3-4 ที่แหย่เริ่มเป็นสตาร์ทอัพ นอกจากนี้คนแก่ จักยอมรับตรวจฟังความเห็นยาวขวิดงอกงาม ที่การสร้างเวทีริมสร้างสรรค์ ปีกกระยาเลยแยกออกกับดักผู้เยาว์แหลมทอง เพื่อลงมารวมขีดคั่นอนาคตกาลด้าว สมคบคิด” ด็อกเตอร์สุวิทย์ดร. สุวิทย์ กล่าวว่า สตาร์ถักัพโลกในวันนี้ ประกวดกันแห่งยูนิคอร์น แต่วันนี้ไทยอีกทั้งงเปล่ามียูนิคอร์น ทว่าโหยแบ่งออกดูแบบสร้างเศรษฐกิจ เพราะจะย้ำ “โลคัล สตาร์ทอัพ” จากไปตอบปัญหา “โกลบอล อีงัวพองประกอบด้วย” เพราะแหลมทองจักมีกิโลคัล สตาร์กรองัพ เข้าไปประกบต่อสู้่กับดัก โกลบอล อีโคโป่งมี ได้มาอีกที