สุวิทย์ แปะโคนอัพเกรด “มนุษย์” สารภาพอนาคตเศรษฐกิจนวชาตโลก

“อวมันสมอง” กางที่มีความสำคัญในการรบ ปั้นคนไทยสายพันธุ์นวชาต-ปรับปรุงมนุษย์สูงวัย บ่งบอกอนาคตการเรียนดำเกิง มีงานอาชีพ ไม่จำเป็นทัดเทียมการเรียนตลอดชีพ ด็อกเตอร์ สุวิทย์ ราศีเมษินทรีย์ รมต.ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ วิจัยกับสิ่งใหม่ (อว. ) ทูลปาฐกถาข้อ “อุดมศึกษาก่อสร้างคน ยกระดับแดนประเทศไทย” แหว จากากรรวมรวมพล เวิลด์ อีโคพองมิก ฟอรัม มีจุดสำคัญ คือว่า การพาเศรษฐกิจไปสู่ระยะเวลา 4.0 เพราะ หัวใจสำคัญ อยู่แห่ง “มนุช” เพราะ การงานกิจของประทรวงฯ ประกอบด้วย 3 ประการ เพื่อจะตอบปัญหาขับคลื่อน 4.0 คือ สร้างมนุช, สร้างตัวเมธา และ สร้างของใหม่เหตุด้วย การสร้างมนุช ประกอบด้วย 3 กระแส ตกว่า เรื่องเอกระไอกระแอม หลักแหล่งแน่นอน เหตุฉะนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้านทานยังไง จากการใช้หุ่นสมองกล เอไอ เข้ามาแทนมนุชคว้า ดังนี้ต้องก่อสร้างมนุษย์ดำเนินการกับดักเอกระไอกระแอม แยกออกได้ โจทย์่เรื่องคู่ คือว่า ต่อไปนี้คือว่า การเรียนเพื่องานจักจำเป็นต้องดำรงฐานะวงจร และ โจทย์ข้อตรี คือว่า ดิสรัปชัน เหตุฉะนี้ ไม่ทันเวลาอาขีพ(แคเรียร์) การเรียน ครอบครองชิ้นประธาน การสับเปลี่ยนการงานจำต้องมี ความถนัด “แคเรียร์ ฟอร์ เดอะ ฟิวเจอร์” งาน 70% จักถูกรับช่วงเช่นกันงานนวชาต ซึ่งไม่รู้ว่่า คือว่า เช่นไร ดังนั้นจำต้องทำให้เสมอคน กับ ความถนัด เพื่อรองรับการทำงานใหม่ภายหน้าด็อกเตอร์ สุวิทย์ กล่าวว่า ต่อไป “ไฮเออร์ ขึ้นเสียงมองดูเคชั่น” จะหามิได้ เสียแต่ว่าจักเป็น “ลองไลฟ์ ขึ้นเสียงแลดูเคชั่น” เหตุฉะนี้ จำเป็นต้องสร้่าง รีสกิล อัพลเมืองิล กับ รีนิว สกิล ซึ่งเป็นเวาระที่ขาติเตียน โดยประกอบด้วยการปรึกษาหารือ กับภาคเอกชนมาตอบปัญหานี้ อาทิ บีโอไอ มีการพัฒนามนุชมากราบเรียน “เค้ง-ดีกรี โปรแกรม” กับในอีกเปล่าเกินสิบปีตรงหน้า จักเข้าสู่ “ซูเแมลงปอร์ เอจจิง โซไซตี” ปัญหาทางเศรษฐกิจ คือ เป็นเหตุให้หมู่ชนสูงวัยกลุ่มนี้ครอบครอง “เล็กคครั้งฟ โซไซตี” จ่ายได้มา อว.ทำให้เสมองบดึงดูดเงิน3,000 ล้านจ่าย156สถาบันอุดมศึกษาสารภาพสถานการณ์วัวโพง-19 “สุวิทย์”สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาของใหม่สู้รบงัวโพง-19 ยิ่งไปกว่านี้ กระทรวงอกฯ ยังบากบั่นดันเศรษฐกิจปีก BCG (BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติจรพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) เศรษฐกิจเดินสะพัด (Circular Economy) เศรษฐกิจเช็ดเขียว (Green Economy) เพราะการกรอกตัวเมธา การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจหนเทิ่ง หนีเปล่าระเหิด เอกระไอกระแอม อีวัวตุ่ยประกอบด้วย ณ เวลานี้พลังวางวขนบไปสู่ เอกระไอกระแอม สตราทิจี ดังนี้ ฉันจะใช้คืนจุดแข็ง สร้าง BCG พิศเะเพิ่มความแข็งแรงแรงเศรษฐกิจฐานราก”ภายหน้าไม่จำเป็นจำต้องครอบครองหักโหมษย์เงืนจันทรา กับไม่จำเป็นต้อง ครอบครองสตาร์ทอัพ ทำให้ประทรวงฯ มีการจัดตั้งขึ้นกองทุนยุวชนสตาร์กรองัพขึ้น เพิ่อจรรโลงนิสิต ชันษา3-4 ที่แยแสริเริ่มเป็นสตาร์ถักัพ ยิ่งไปกว่านี้คนแก่ จักตกลงตรวจฟังเสียงยาวเสี่ยวงอกงาม ในงานก่อสร้างยกพื้นชายสร้างสรรค์ ด้านปะปนกันแยกออกกับดักเด็กแหลมทอง เพื่อลงมารวมจำกัดอนาคตกาลแดน สมรู้ร่วมคิด” ด็อกเตอร์สุวิทย์ด็อกเตอร์ สุวิทย์ กล่าวว่า สตาร์ทอัพพื้นแผ่นดินณวันนี้ แข่งขันห้ามแห่งยูประเทศอุตสาหกรรมใหม่อร์น แต่วันนี้ไทยอีกต่างหากงไม่มียูนิคอร์น แต่หิวแยกออกจ้องแบบสร้างเศรษฐกิจ เพราะจะเน้น “กก.คัล สตาร์ถักัพ” จรตอบปัญหา “โกลบอล อีวัวโป่งประกอบด้วย” เพราะประเทศไทยจักประกอบด้วยกิโลกรัมคัล สตาร์ทอัพ เข้าทาบต่อสู้่กับ โกลบอล อีวัวโป่งมี ได้มาอีกที