ส่ง”คูหาหลวง”ชิงจีโอปาร์คยูเนสโก ครบครันเข็น4เนื้อที่ลงชื่อนครคิดค้น

อพื้นที่ก้าวหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทยลงทะเบียนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ตั้งใจปี’68 “ถ้ำหลวง”จำเป็นต้องได้แหล่ง จีโอปาร์คแห่งหนแห่ง2 สิ่งของประเทศ ระหว่างที่เตรียมการส่งเสริม 4 ที่สาธารณะแห่ง ย่าน-สุพรรณ-เพชรบุรี-เชียงราย เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ นายเพิ่มป่าดงษ์ วิชัยชนะดิษฐ ผู้ดูแลองค์การสั่งการการพัฒนาเนื้อที่ดีเยี่ยมเพื่อที่จะการเดินทางอย่างยืดยาว (หน่วยงานกลุ่มคน) หรือ อพื้นที่ ประเจิดประเจ้อว่า ขนาดที่แหลมทองจักเผชิญกับสถานการณ์งานกระจายเชื้องัวตัก-19 ทว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังคงเดินตามระเบียบขับเคลื่อน อพท.ช่องไฟ 4 ชันษา (พ.ศ. 2562–2565) ด้วยกันตามขนบธรรมเนียมที่มีความสำคัญในการรบชาติ 20 ชันษา (พุทธศักราช 2561-2580) ซึ่งที่ปี 2563 อพื้นที่ กระทำแห่ง 4 ข้อความหลักเขต คือ 1.การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในที่พื้นที่เยี่ยมจ่ายได้มาตรฐาน TOP 100 เพื่อจะก่อสร้างความมั่นใจแบ่งออกกับดักนักเดินทางด้วยกันเพิ่มสมรรถนะแบ่งออกกับสถานที่ท่องเที่ยว2.การขับเคลื่อนเมืองที่เนื้อที่ดีเยี่ยมเพื่อจะเข้าสู่เครือข่ายนครสร้างสรรค์สรรพสิ่งหน่วยงานยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) 3 คลายเขตแดนเนื้อที่ดีเยี่ยมเมืองเก่าก่อนอู่กาญจนาแบ่งออกถ้วนทั่วจังหวัดสุพรรณ เพื่อเตรียมเข้าครอบครองวงจรข่ายเมืองคิดค้นปีกเครื่องดนตรี กับ 4 การศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะเตรียมข่าวเนื้อที่ดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นอีก 3 สถานที่ เป็นต้นว่า เนื้อที่แห่งจังหวัดจังหวัดเชียงราย เนื้อที่แห่งเมืองเพชรบุรี กับเนื้อที่เขตที่ลุ่มมหาสมุทรสาปจังหวัดสงขลา ทั้งนี้มีสิทธิ์มอบหมายงานจากทหารมันสมองอำเภอประยุทธ์ เดือนโอชา นายกฯ แบ่งออกร่วมกับกทธ. เรียนรู้ปรับปรุงวนอุทยานคูหาหลวง- ขุนน้ำผู้หญิงนอนจังหวัดจังหวัดเชียงราย ดำรงฐานะแหล่งท่องเที่ยวอุทยานปฐวี (Geopark) หรือจีโอปาร์ค โดยจุดหมายมากมายลงความว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวนพสุธาระดับโลกติดตามข้อบังคับสรรพสิ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเข้ายาภายในพรรษา 2568 ซึ่งเบื้องต้นข้างในปี 2564 จักปฏิรูปขึ้นไปเป็นชั้นธานี กับ ปี 2566 ขึ้นเป็นชั้นแดน ปั้น 20 วิถีทางตะเวนที่โล่งแจ้ง ชกอดอยากแพคเกจ สัญจรปันสบาย กระตุ้นสร้างเงินรายได้ชุมชนเมืองเก่าแก่เกิดหน้ากากพื้นบ้านขายออนไลน์ ดังนี้หากสมรรถลงมือได้มาตามจุดหมายประเทศไทยจะประกอบด้วยจีโอปาร์คเป็นแห่งหนสถานที่2 ขนมจากก่อนหน้านี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ข่าวปันออกเนื้อที่ จังหวัดสตูลจีโอพาร์ค ครอบครองอุทยานพสุธาพื้นแผ่นดินแห่งแรกแห่งแหลมทองมาต่อจากนั้น เนื่องจากผ่านพบหลักฐานทางธรณีวิทยาด้านรอยขยับที่ซ้อนสรรพสิ่งหิน2 ยุค ลงความว่า หินปูนกลุ่มหินสนามหญ้าดำเกิง สมัยกรูร์โดวิเแม่ชียน กับหินทรายหมวดก้อนหินตะรุเตาเวลาข้างเบเรียวยนอจี่ไหนก็ตามกรรมวิธีการเรียนสรรพสิ่งคูหาหลวงทั้งมวล จักกระทำร่วมกับธานีสถานที่พัวพัน ขณะนี้สิงสู่ระหว่างเตรียมทำแบบอย่างที่มีความสำคัญในการรบการพัฒนาเพื่อที่จะอธิบายแบ่งออกคณะกรรมการ อพท. ปันออกความเห็นพอใจ เพื่อที่จะรายงานคณะกรรมการแนวทางการสัญจรแห่งชาติ หรือ ททช. ก่อนนำเข้าไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจ่ายเสียงชอบ ตามลำดับผู้เป็นใหญ่เพิ่มป่าษ์ รายงาน่า ปัจจุบัน อพท. ได้มาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจคิดค้น (องค์การกลุ่มคน) หรือว่า สศส. เซ็นแห่งบันทึกข้อกติกาความร่วมมือ (MOU) ปีกการพัฒนาบุรีคิดค้น (Creative City) เพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือณการพัฒนากับส่งเสริมบุรีคิดค้น (Creative City) ติดตามหลักการสิ่งของ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และติดสอยห้อยตามหลักสิ่งของแผนดำเนินการข้างการจรรโลงเศรษฐกิจคิดค้น ระยะห่างที่ 1 (พุทธศักราช 2563 – 2565) เพื่อให้ก่อเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร ประเพณีนิยม กับภูมิปัญญาชาวบ้าน อันจักเป็นการส่งสชายด้วยกันนำไปใช้เพื่อการสัญจรชนิดจีรังสิ่งของด้าวอาบงอพท. ได้วางจุดหมายทำเดินเครื่องนครคิดค้น เพื่อที่จะเสนอเข้าไปเป็นโครงข่ายบุรีคิดค้นสิ่งขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ้ ณชั้นแรก 5 บุรี โดยบุรีจังหวัดสุโขทัย ได้รับเลือกคัดจากยูเนสโกเข้าไปดำรงฐานะโครงข่ายนครคิดค้นจรหลังจากนั้นพอพระจันทร์ต.ค. 2562 และทุกวันนี้ยังเริ่มวางแผนความพร้อมด้วยกันปรับปรุงอีก 4 พื้นที่ ได้แก่ 2 เมืองเริ่มแรก ตกว่า เนื้อที่จังหวัดน่าน ด้วยกันเนื้อที่จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี คาดตวาดจักยื่นเสนอทาบยูเนสโก้ที่ปีงบประมาณ 2564 กับ อีก 2 บุรีถัดไปตกว่า พื้นที่จ.เพชรบุรี ด้วยกันพื้นที่จ.เชียงราย ตั้งความหวังยื่นเสนอภายในชันษา 2566