ส่ง”ถ้ำหลวง”ชิงจีโอปาร์คองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ครบถ้วนไส4เนื้อที่ลงชื่อเมืองสร้างสรรค์

อพื้นที่คืบหน้าพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยลงบัญชียูเนสโก มุ่งมั่นชันษา’68 “ถ้ำสาธารณะ”จำเป็นต้องคว้าแหล่ง จีโอปาร์คแห่งที่2 สิ่งของประเทศ ขณะที่เตรียมการสนับสนุน 4 ที่สาธารณะใน เขต-จังหวัดสุพรรณบุรี-เพชรบุรี-จังหวัดเชียงราย ครอบครองโครงข่ายเมืองคิดค้น อธิปทวีคูณป่าหญ้าษ์ วิการมีชัยชนะดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การจัดการการพัฒนาพื้นที่ดีเยี่ยมเพื่อที่จะการท่องเที่ยวอย่างจีรัง (องค์การมหาชน) หรือว่า อพท. ไม่มิดชิดดุ ขนาดที่ไทยจะเจอะเจอกับดักสถานการณ์งานแพร่ระบาดงัวโพง-19 แต่ว่าการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวยังคงเดินตามแบบอย่างเคลื่อน อพื้นที่ช่องไฟ 4 พรรษา (พุทธศก 2562–2565) และติดตามแผนที่มีความสำคัญในการรบชาติ 20 ชันษา (พุทธศักราช 2561-2580) ซึ่งที่ชันษา 2563 อพท. ทำที่ 4 เนื้อความหลักเขต ลงความว่า 1.การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเนื้อที่เลิศให้ได้มาตรฐาน TOP 100 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแยกออกกับนักเดินทางกับทวีคูณสมรรถภาพแยกออกกับดักสถานที่ท่องเที่ยว2.การขับเคลื่อนนครแห่งพื้นที่ดีเยี่ยมเพื่อจะไปสู่ข่ายงานนครคิดค้นสิ่งขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) 3 ขยายชายแดนพื้นที่เลิศเมืองเก่าอู่ต่อเรือกาญจนาแยกออกครอบคลุมเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจะจัดแจงเข้าครอบครองเครือข่ายนครสร้างสรรค์ด้านดนตรี ด้วยกัน 4 การศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะเตรียมการประกาศพื้นที่เลิศทวีคูณอีก 3 แห่งหน เช่น เนื้อที่ที่ธานีจังหวัดเชียงราย พื้นที่ในเมืองเพชรบุรี กับพื้นที่ลุ่มน้ำมหรรณพสาปจังหวัดสงขลา ทั้งนี้มีสิทธิ์มอบหมายให้ขนมจากทหารมันสมองอำเภอกระยุทธ์ พระจันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี ปันออกร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี เรียนรู้พัฒนาวนอุทยานคูหาหลวง- ขุนน้ำรมณีเค้งจ.เชียงราย ครอบครองแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธาตรี (Geopark) ไม่ก็จีโอปาร์ค เพราะจุดหมายปลายทางบริบูรณ์ลงความว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวนพื้นดินยิ่งใหญ่ตามระเบียบสรรพสิ่งยูเนสโก้ข้างในปี 2568 ซึ่งเบื้องต้นในปี 2564 จะพัฒนาขึ้นดำรงฐานะชั้นเมือง ด้วยกัน ปี 2566 ขึ้นเป็นระดับประเทศ ปั้น 20 วิถีทางแรมรอนที่สาธารณะ ชกต่อยฝืดเคืองแพคเกจ สัญจรเจียดสุข กระตุ้นก่อสร้างเงินรายได้ชุมชนเมืองเก่าก่อนผลิตหน้ากากพื้นเมืองแลกเปลี่ยนออนไลน์ ดังนี้สมมติว่าสามารถทำได้ติดตามเป้าหมายไทยจะประกอบด้วยจีโอปาร์คดำรงฐานะที่แห่ง2 ขนมจากก่อนหน้านี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ข้อมูลปันออกพื้นที่ สตูลจีโอพาร์ค ครอบครองอุทยานปฐวีแหล่งหล้าที่แต่ต้นที่ประเทศไทยมาจากนั้น ด้วยเหตุที่พานพบหลักฐานทางธรณีวิทยาด้านรอยเปลี่ยนที่ซ้อนของก้อนหิน2 สมัย ถือเอาว่า หินปูนหมู่หินทุ่งหญ้ารุ่งเรือง สมัยออร์โดวิเชียน ด้วยกันหินทรายพวกก้อนหินตะรุเตาเวลาแคมเบรียนอจี่ใดก็ตามกระบวนการการเล่าเรียนสิ่งของคูหาสาธารณะทั้งปวง จักปฏิบัติการร่วมกับบุรีแห่งหนเกี่ยวพัน ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจะชี้แจงให้คณะกรรมการ อพท. ปันออกความเห็นถูกใจ เพื่อที่จะรายงานคณะกรรมการหลักการท่องเที่ยวแห่งชาติ ไม่ก็ ททชมันสมอง ก่อนกำหนดนำเข้าไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นถูกใจ เป็นลำดับหัวหน้ามากขึ้นป่าหญ้าษ์ บอก่า ปัจจุบัน อพท. ได้มาร่วมกับสำนักงานจรรโลงเศรษฐกิจคิดค้น (องค์การหมู่ชน) ไม่ก็ สศส. ลงชื่อที่หนังสือข้อกำหนดความร่วมแรงร่วมใจ (MOU) ด้านการพัฒนานครสร้างสรรค์ (Creative City) เพื่อการรวมกันความร่วมมือในการพัฒนาด้วยกันจรรโลงบุรีคิดค้น (Creative City) ตามแนวทางของ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ด้วยกันติดตามหลักของขนบธรรมเนียมจัดการปีกงานจรรโลงเศรษฐกิจคิดค้น ช่องไฟแห่งหน 1 (พุทธศักราช 2563 – 2565) เพื่อให้ก่อกำเนิดการอนุรักษ์ทรัพยากร พิธีกรรม กับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งจักเสร็จส่งสริมกับใช้ประโยชน์ด้วยการท่องเที่ยวชนิดจิรังสิ่งของประเทศทางอพท. ได้มาแหมะจุดหมายปฏิบัติการเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ เพื่อจะรายงานเข้าไปครอบครองเครือข่ายบุรีสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ ในเบื้องต้น 5 บุรี โดยบุรีจังหวัดสุโขทัย ครอบครองเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเข้าครอบครองโครงข่ายเมืองสร้างสรรค์จรจากนั้นพอพระจันทร์ต.ค. 2562 กับตอนนี้อีกทั้งริเริ่มเตรียมการความพร้อมกับพัฒนาอีก 4 พื้นที่ ได้แก่ 2 เมืองจำเดิม ลงความว่า เนื้อที่จ.เขต ด้วยกันพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี คาดดุจักยื่นเสนอทาบองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ้ในปีงบประมาณ 2564 ด้วยกัน อีก 2 นครต่อไปลงความว่า พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ด้วยกันพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งเป้าหมายยื่นเสนอภายในชันษา 2566