หนี้สาธารณะส.ค.44.89%สิ่งของจีดีพี

คลัง ปริปากหนี้ธารณะทรงไว้คั่งค้างจบ สคมันสมอง 55 นึกดูเป็น 44.89% สรรพสิ่ง จีดีพี นางสาวจุฬารัตน์ นักปราชญ์ธร ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการหนี้ทั่วไป (สบน.) ประเจิดประเจ้อว่า หนี้สินทั่วไปดำรงอยู่คั่งค้าง ณ สิ้นเดือน 31 ส.ค. 2555 มีปริมาณ 5.01 โล้นพระบาท ไม่ก็นึกดูดำรงฐานะ 44.89% โดยเป็นหนี้เป็นสินของรัฐบาล 3.62 เลี่ยนโล้นบาท หนี้สินรสก.แห่งหนไม่ครอบครองสถาบันการเงิน 1.02 โล้นเลี่ยนบาท หนี้สินรัฐวิสาหกิจสถานที่เป็นสถาบันการเงินโดยรัฐบาลรับประกัน 3.51 แสนเลี่ยนบาท กับหนี้องค์การอื่นสรรพสิ่งประเทศ 6,541 โล้นตีนทั้งนี้ ครั้นอุปไมยกับเดือนที่แล้วหน้า หนี้สินธารณะเพิ่มขึ้นแท้ 1.03 แสนโล้นบาท เพราะหนี้สินของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 5.84 หมื่นโล้นบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ดำรงฐานะสถาบันการเงินสถานที่รัฐบาลค้ำประกัน 4.46 หมื่นเลี่ยนบาท และหนี้สินรัฐวิสาหกิจที่เปล่าครอบครองสถาบันการเงิน ทวี 1,809.87 กล้อนตีน