องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติส่งเสริมประเทศไทยเลื่อนเปิดพระสงฆ์พิหาร

ผอ.องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติส่งเสริมไทย เปลี่ยนที่ตรวจสอบขนบว่าการพระสงฆ์วิหารแจก 2 ด้าว ยินยอมพร้อมใจปักเจียดอาณาเขตมอบจบก่อนกำหนด ผี์ค ย้ำ จีบีซีจำเป็นต้องเดินหน้า สำนักข่าวต่างด้าวบอกตวาด นางอมนุษยชาติทองรินา โบโกวา เจ้าสำนักเทิ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เห็นด้วยกับดักสมัชชาพูดจาสิ่งของประเทศไทย ที่ประกอบด้วยหัวหน้าสุวิทย์ เจ้าเอ็งคำเล่าลือ รัฐมนตรีบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม ดำรงฐานะประธาน ที่จะเลื่อนการไตร่ตรองขนบธรรมเนียมว่าการจัดการพระราชวังตุ๊พิหารออกเจียร เพื่อให้แหลมทอง กับกัมพูชา ได้มาตกลงเนื้อความการทิ่มเจียดเขตพรมแดนจนเป็นที่น่าพอใจของทั้ง 2 ด้านก่อนกำหนด ในขณะที่ นายซกลับ รองนายกรัฐมนตรีเขมร จัดแสดงความไม่พอใจแห่งเรื่องดังที่กล่าวมาแล้ว ขอจับเหตุดังที่กล่าวมาแล้วเจียรตรวจสอบก่อน กับจะปันออกคำเฉลยวันนี้ระยะเวลา 09.00 น. ตรงเวลาเมืองใหญ่กรุงปารีส หรือว่า 05.00 นาฬิกาตรงเวลาแห่งไทยทั้งนี้ วานตรงนี้ ได้มามีการปรึกษาหารือต้นร่างสองฝ่ายแหลมทองกับดักเขมร เสียแต่ว่าควานบทสรุปไม่ไหว ประเทศไทยขอให้เปลี่ยนที่วาระการพินิจพิเคราะห์ขนบจัดการว่าการพื้นที่พระราชวังตุ๊วิหารคลอด จากวาระประชุมคณะกรรมการมรดกพื้นโลกทีแห่งหน 35 ที่จะชุมพลระหว่างวันที่ 19-29 มิ.ย. คลอดไปก่อน ตามที่ขนบบริหารว่าการดังกล่าวรุกล้ำอำนาจอธิปไตยประเทศไทย แม้ว่าเขมรไม่ตกลงดังนั้น ผู้อำนวยการเทิ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ แล้วจึงจำแนกพิจารณาหารือ เพราะสนทนากับดักนายซกอาน รองนายกฯเขมร และ เปล่าิมฮง รมต.ไม้ใกล้ฝั่ง ซึ่งรับผิดชอบกิจการพรมแดนด้วยกันทีมก่อนกำหนด แล้ว แล้วจึงคุยกับคณะบุคคลไทย ทุ่งนากว้านฮุนเซนสนั่น พรรครัฐบาลจะครองอำนาจเขมรเจียรอีก100ปี เยอรมนีถอนประเทศไทยขนมจากกลุ่มประเทศเผชิญดูงัวตัก ผี์ค ย้ำ จีบีซีต้องคืบหน้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ กล่าวถึงความคืบหน้าขนมจากการสัมมนาคณะกรรมการมรดกพื้นโลก ณข้อคิดปัญหาแหลมทอง-เขมร เหตุงานจดทะเบียนมรดกพื้นโลกปราสาทพระพิหาร ตวาดความเอนเอียงการประชุมเป็นไปในแนวที่งดงาม แห่งพวกบาปการฯ คงจะเปลี่ยนที่การพิจารณาขนบว่าการว่าการพื้นที่ปราสาทพระสงฆ์พิหารออกไป ล่าสุด หัวหน้าสุวิทย์ เธอคำเล่าลือ รัฐมนตรีจัดการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติด้วยกันบริเวณแวดล้อม ส่งเนื้อความสั้นบอกความเอนเอียงแห่งหนงดงามแห่งการสัมมนา และจักบอกเรื่องเบ็ดเตล็ดกับดักลงมาซ้ำเช่นนี้แนวทางหลังจากอาจจะเลื่อนที่ขนบธรรมเนียมจัดการจัดการคลอดจร ประเทศไทยจะจำเป็นต้องคืบหน้าศึกษาพวกกรรมการฯ ถึงปัญหาต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ปะทะบริเวณแนวเขต ซึ่งจะจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาแห่งหนสมควรอย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการแนวเขตแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา(จีก่อนคริสต์ศักราช) ตรงนั้น กำลังพล.อ.ประวิตร วงกลมษ์สุชนชั้น รมต.จัดการกลาโหม ยืนยันชัดเจนแหว จำเป็นต้องคืบหน้าถัดไป แม้ที่ผ่านมาจะมีเรื่องมีราว ซึ่งคิดว่า กัมพูชาอาจจะมุ่งหวังมอบมองเห็นแหว กลไกสรรพสิ่ง 2 แดนไม่สมรรถเดินหน้าได้มา แม้ว่าประเทศไทยรับรองแหวกลไกสามารถเดินหน้าได้ ด้วยกันอินโดนีเซียรับทราบ