อธิบายไม่ให้ธนาคารซื้อปันผลเพราะว่าไม่รู้งัววิดจบเมื่อไร

อธิบายโง่งัววิดยุติเมื่อไร แล้วจึงต้องห้ามธนาคารจับจ่ายเงินปันผลกันจับจ่ายใช้สอยหุ้นกลับ เพื่อดำรงอยู่ทรัพย์สินเงินทุนวางปันออกสูงศักดิ์ หัวหน้าเสียงบันดาล นิ่มนนท์ รองลงมาจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ข้างความมั่นคงสถาบันการเงิน ไม่มิดชิดตวาด ธนาคารแห่งประเทศไทย จำเป็นต้องแลดูแจก ธนาคารพาณิชย์ ดูแลเรื่องการจัดการจัดการเงินตราทุนรอน ความนี้ได้ประกอบด้วยการปรึกษาหารือกับดักยุ่งธนาคารไทยมาไม่ว่างเว้นเพราะรับทราบงดงามแหวสถานการณ์วัวตัก-19 เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง กระทบกับดักเศรษฐกิจในวงกว้าง และที่สำคัญคือว่าอิฉันโง่แหวจักสิ้นสุดเมื่อไร มีความไม่แน่นอนสูง เพราะฉะนี้แห่งเรื่องผลกระทบเรื่องเดิมขึ้นก็เกิดเรื่องที่ทางสุงสิงธนาคารประเทศไทยมาปรึกษากับดัก ธนาคารแห่งประเทศไทยยิ่งไปกว่านี้ ช่วงที่ผ่านมา มีมาตรการที่ทาง ธปท. ได้มาให้กำเนิดอย่างต่อเนื่อง รวมหมดมาตรการอนุเคราะห์ลูกหนี้ มาตรการกันจอง โดยมาตรการกลุ่มนี้ดำรงฐานะชิ้นสถานที่ธนาคารโหยเห็นทิศทางความการดำเนินการว่าการสมบัติทุนรอน เพราะฉะนี้เช่นกันความร่วมแรงร่วมใจกับแนวคิดของเหล่าทุกฝ่าย สถานที่โหยจะมองเห็นนโยบายกลางแห่งการสอดส่องจัดการจัดการเรื่องสมบัติเงินทุนณระยะที่ผ่านมา ทาง ธปท. คว้าปันออกสถาบันการเงินประกอบด้วยการประมาณระดับเงินตราเงินทุนว่าจะมีผลอย่างไร ซึ่งงานดูแลนี้เสร็จดำเนินการณช่วงปลายปีแต่ก่อน ก่อนก่อเกิดงานกระจัดกระจายของไวรัสโคโพง-19 เพราะฉะนี้ชิ้นที่เห็นสมรู้ร่วมคิดคือว่า ทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีการจัดการสั่งการสอดส่อง คาดคะเนชั้นทรัพย์สินเงินทุนขนมจากผลกระทบสรรพสิ่งวัวตัก-19 แหวมีผลยังไง ดังนี้กรอบความคิดนี้จึงเป็นหัวนอนปลายตีนสรรพสิ่งจดหมายเวียนฉบับตรงนี้ เพราะว่าสิ่งจำเดิมแห่งหนฉันโหยจะเหลือบเห็นตกว่าการจัดการสอดส่องว่าการสอดส่องดูแลระดับทรัพย์สินทุนทรัพย์ปันออกเก่ง มีการ์ดที่สูงเก็บ ก็เพราะว่าดีฉันโง่ว่าเหตุการณ์วัวโพง-19 จะมีผลกระทบในวงกว้างยังไง ความไม่เที่ยงมีระดับสูงศักดิ์ เหตุฉะนี้การมีการประเมินระดับทรัพย์สินทุนทรัพย์เพื่อที่จะว่าการว่าการ เป็นอันสถานที่ต้องให้ความสำคัญครอบครองประเภทแรก “อัศวิน”ลงพื้นสถานที่อาณาเขตคลองสานสงเคราะห์ผู้มีสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนงัวโพง-19 รัฐบาลอัดจาระบีเม็ดเงินกระทั่ง3แสนโล้น เพิ่มพูนแข็งเศรษฐกิจฐานราก ชนิดสถานที่ทุกคนประสีประสาห้ามดุระดับทรัพย์สมบัติทุนรอนดำรงฐานะหัวใจสำคัญที่ข้อความการเอื้อเฟื้อภาวะเศรษฐกิจในที่ช่วงหลังกับก่อนกำหนดวัวโพง-19 เหตุเดิมขึ้น ดังนั้นการมีระดับทรัพย์สมบัติเงินทุนดอนย่อมจะเป็นผลดี ไม่ใช่เช่นนั้นเฉพาะกับดักสถาบันการเงินแต่เป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจที่การครอบครองกลไกประธาน เพราะว่าสถาบันการเงินครอบครองกลไกสำคัญที่ขณะนี้สถานที่ช่วยข้อความการเยียวยารักษา บูรณะเศรษฐกิจ เลิศหรูหราสมบัติกองทุนที่สูงด้วยกันเก่งจะครอบครองจ้องท่าประธานที่ดอน ดำรงฐานะกันชนสถานที่สำคัญที่จะทำให้เกิดงานเชื่อมั่นปันออกกับผู้ฝากเงินและคนลงทุนแห่งระยะยาว เกิดเรื่องสถานที่สะอาดที่จะก่อสร้างความยั่งยืนแบ่งออกกับสถาบันการเงินในที่ช่วงต่อไปหัวหน้ารณดล กล่าวว่า จดหมายเวียนระบิลนี้กล่าวขวัญข้อความที่จำเป็นจะต้องประกอบด้วยการประมาณระดับทรัพย์สมบัติเงินทุนแห่งช่วงต่อตั้งแต่นี้ไปว่าผลกระทบกระเทือนของวัวตัก-19 จะเป็นเช่นไร ซึ่งตรงนี้จักสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าในที่เมื่ออิฉันต้องประมาณก่อนกำหนดว่าระดับเงินกองทุนจักครอบครองยังไงจากความกระทบกระเทือน แล้วจึงได้มีการไตร่ตรองขอสถาบันการเงินงดงานจ่ายเอกสารถือหุ้นกลับคืน กับเพิกถอนการซื้อเงินปันผลเฉพาะกาล นี้กราบเรียนตวาด งานปันผลชั่วคราวรวมความว่าผลประกอบการในที่ระยะนี้ที่เกิดขึ้นไปก่อนหัวปี ไม่ใช่ผลประกอบการตลอดปี ครอบครองสิ่งสถานที่อิฉันขอร้องสถาบันการเงินดูแลเนื้อความการประมาณระดับทรัพย์สมบัติกองทุนดุจักมีแผนกับการบริหารชั้นทรัพย์สมบัติกองทุนเช่นไรที่ช่วง 2-3 ปีหน้า ดังนั้นข้อความการดูแลตรงนี้ต้องประกอบด้วยแนวทางกลางๆบังเกิดเพื่อให้สถาบันการเงินทุกหย่อมหญ้าปฏิบัติเช่นเดียวกัน กับการสถานที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะไปเจาะจงว่าสถาบันการเงินไรสถาบันการเงินเอ็ดสร้างแนวทางนี้จะมีคำถามได้มา ดังนี้พอให้ก่อเกิดความโปร่งใสและชัดแจ๋ว หลักการนี้แล้วจึงไม่ผิดเป็นเหตุให้ทุกฝ่ายรับทราบเพราะว่าทั่ว”กล่าวย้ำว่าประสบความสำเร็จทำให้ดีขึ้นกับได้ผลก่อสร้างความเข้มแข็งสิ่งของสถาบันการเงิน ที่เนื้อความสิ่งของสมบัติกองทุนแบ่งออกจ้องท่ารุ่งเรืองเก็บ เพื่อรับความไม่เที่ยงจากโควิด-19 เสร็จสร้างความเชื่อมั่นแบ่งออกกับผู้ฝากเงิน และคนลงทุน และแห่งสำคัญเพื่อจะเป็นกลไกสำคัญที่การขับยกเศรษฐกิจหลังจากงัววิด-19 ต้องบ่งบอกดุ ธนาคารกลางผู้กำกับสิ่งของประเทศอื่น ๆ ตกลงประกอบด้วยหลักการตรงนี้เหมือนกัน รวมหมดจากทวีปยุโรป ออสเตรเลียและแคนาดาประกอบด้วยแผนการงดจับจ่ายใช้สอยใบถือหุ้นกลับคืนด้วยกันจ่ายปันผลแห่งขณะนี้ นี้เป็นคดีเห็นร่วมกับกับดักมุขยุ่งแบงค์ประเทศไทย” ผู้เป็นใหญ่เสียงดล รายงาน