อลิอันซ์ส่งเสริมสตาร์ถักัพแหลมทอง3หมวดการทำงานเสาไปสู่ตลาดโลก

อลิสิ่งซ์ เปิดตัวสร้างสตาร์กรองัพ 3 กิจธุระ อินชัวร์เทค ฟินเทค เฮโลลท์เทค เน้นก่อท้องตลาดได้มาทั่วโลก อธิปไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการโย่งกับประธานบุคลากรสั่งการ กงสี อลิสิ่งซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยแหว กองกลาง คว้าดึงขึ้นแผน “Allianz Ayudhya Activator” หรือ “อลิชิ้นซ์ จังหวัดอยุธยา อ่อนคทิเวเตอร์” ทีแรกในที่ประเทศไทย และดำรงฐานะกงสีสัญญาประกันแห่งแต่ต้นในที่ประเทศไทยสถานที่สร้างแผนดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อเอื้อเฟื้อสตาร์ทอัพประเทศไทย แห่ง 3 กลุ่มธุรกิจ อินชัวร์เทค ฟินเทค ด้วยกันเฮโลลท์เทค สู่ตลาดโลกเพราะข้อเด่นสรรพสิ่งแผนการตรงนี้ ถือเอาว่า อลิชิ้นซ์ดำรงฐานะหมวดธุรกิจระหว่างประเทศแห่งสร้าง กิจธุระแห่ง 70 แดนทั่วโลก ซึ่งดำรงฐานะโกลบอลเน็ตเวิร์กรายแต่ต้นสถานที่มีงานแก่แผนหมักปักชำสตาร์ถักัพแหลมทอง ย้ำแนวความคิดทางธุรกิจแห่งสมรรถให้บริการคว้าทั่วโลกเป็นสำคัญ ก็เพราะว่าหลงเชื่อแหวผู้ใช้บนบานศาลกล่าวแหล่งหล้าควรจะมีเรื่องมีราวคล้ายคลึงกัน “ไทยประกันภัย” รุก “อินแน่นอนเทค” “ฟินเทค” ในที่ประเทศไทย พองตัวระหว่างเรือแพล็ตฟอร์ม เช่นนี้ ได้ทำการเลือกเฟ้นสตาร์กรองัพ 50 กลุ่ม จากแห่งหนสมัครมา 100 คณะ ด้วยกันจะเลือกสรรเหลือหลอ 3 กลุ่มที่ช่วงไตรมาส 2 สิ่งของพรรษา 2561 ซึ่ง 3 คณะตรงนี้ จะได้มาเล่างานกับดักสำคัญเจ้าหน้าที่สั่งการ อลิอันซ์ ทวีปเอเชีย แปซิฟิค และเล่าแห่งหน อลิชิ้นซ์ สำนักงานใหญ่ ชิ้นงานจักดำรงอยู่อายุมากวงศ์วานคนข่ายอลิสิ่งซ์ที่ 70 แดนทั่วโลก กับมีกรรมสิทธิ์ทุนทรัพย์เริ่มต้น 2 กล้อนบาทาขณะเมื่อเหตุแห่งหนเลือกเฟ้นช่วยเหลือสตาร์กรองัพ 3 หมู่ธุรกิจ เพราะว่าประกอบด้วยความเกี่ยวเนื่องกับดักการทำงานขอเกี่ยวงอลิชิ้นซ์แห่งหนให้บริการด้านการคลัง และเหตุดูแลชีวิตินทรีย์ กับพลานามัย เพราะว่าอลิสิ่งซ์ตั้งใจให้บริการแห่งตรงๆกับความปรารถนากับสร้างความชอบพอมอบกับผู้ซื้อ อีกด้วยการนำนวัตกรรมเข้าให้บริการด้านรับรองสุขภาพกับการเงิน”แผนการนี้อิฉันจัดหาชำนัญพิเศษ ต่างประเทศมาให้ความรู้อายุมากสตาร์กรองัพแหลมทอง 12 อาทิตย์ เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายแห่งแผนตรงนี้ 15 กล้อนเท้า” นายไบรอัน เสนอ