อาเซียนเฝ้าดูไวรัสเมอร์ส

อาเซียนทันเหตุการณ์เตรียมการสารภาพไวรัสเมอร์สกระจัดกระจาย รับรองเอาชีวิตชาวลงมาเลย์จากนั้น 1 ราย ปินส์พบพานติดเชื้อมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์สั่งโรงหมอทุกหย่อมหญ้าเตรียมรับมือคนไข้ติดเชื้อโคโตท้องนาเชื้อโรค พวกลีลาความเจ็บไข้ทางผ่านหายใจตะวันออกกลาง ไม่ก็เมอร์ส ด้วยกันแยกออกสืบหาเหตุการณ์งานกระจัดกระจายอย่างใกล้ชิดแม้จะอีกทั้งเปล่าพานพบงานกระจัดกระจายในประเทศ หลังมีการยืนยันตวาดพบพานผู้ตายจากงานติดเชื้อไวรัสประการตรงนี้รายจำเดิมที่มาเลเซีย รุ่นประเทศเกาหลีไม่ผิดปูนหนุ่มดัชต์เตะเข้าโคนหูอวดอ้างเป็นตัวเป็นตนฟุ้งไวรัส โคโพงระลอกสองลงมาแน่ กับจักรุนแรงกระทั่งระลอกจำเดิม เช่นนี้ องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ยืนยันบอกพบพานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเชื้อไวรัสเมอร์สครั้งแรกณเขตอาเซียน เพราะดำรงฐานะคนไข้ขอบชาวมาเลเซีย ปูน 54 ปี ที่พึ่งท่องเที่ยวกลับขนมจากการแสวงบุญแห่งประเทศซาน้ำเมาดิอาระเบีย ดังนี้ ทางการมาเลเซียอีกต่างหากอยากมอบญาติผู้ใกล้ชิดและผู้แห่งหนขึ้นรถมาในเที่ยวบินลำพังกับผู้ตายรีบมาตรวจร่างกายกับดักหมอมุขดับเบิลยูเอชโออีกต่างหากประกันดุ พบพานนางพยาบาลชาวประเทศฟิลิปปินส์แห่งติดเชื้อเชื้อโรคดังที่กล่าวมาแล้วครอบครองรายลำดับที่สองณภาค เดินทางออกขนมจากตะวันออกกลางหวนกลับเจียรอีกต่างหากถิ่นกำเนิดจากนั้น เพราะว่าทางราชการประเทศฟิลิปปินส์ได้สืบหาคนโดยสารแห่งหนท่องเที่ยวณเที่ยวบินลำพังกับดักผู้ติดโรค เพื่อจะตรวจเพิ่มพูนเช่นนี้ เชื้อโรคเมอร์สคล้ายกับดักไวรัสซาร์ส ที่ก่อให้เกิดโรคกับระเบียบทางผ่านหายใจ คนป่วยจักประกอบด้วยท่าคล้ายคลึงโรคหวัด แต่ว่าท่าอาจจะหนักหน่วงจนจบชีวิตคว้า พานพบมากในแปลง (ใช้แก่ที่)ตะวันออกกลาง โดยมีอูฐครอบครองพาหะ