“อำนาจศักดิ์สิทธิ์”นั่งลงประธานสทท.ติดตามคาดคะเน

ยกขึ้น สิบเอ็ด แผนการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย เข็นไทยครอบครองฮับอาเซียนสนับสนุนการโคจรต้นฉบับเชื่อมโยง จินตนาการสร้างเงินรายได้ทางการเดินทางไทยพรรษา 2561 กว่า 4 โล้นเลี่ยนพระบาท หัวหน้าอิทธิฤทธิ์ แขนงกระจิดริด ประธานที่ประชุมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ประเทศไทย(สทท.) ไม่มิดชิดคราวหลังงานรังสรรค์ดำรงฐานะประธานสทท.มนุชใหม่ ดุ สทท.เตรียมจับคณะกรรมการ(กระดาน)สทท.ไปพบ นางกอบกนก วัฒเก้ารางน้ำกูร รัฐมนตรีว่าการการสัญจรและกีฬา เพื่อที่จะชุมพลหารือที่มีความสำคัญในการรบหลักการเดินทางพรรษา 2558 ร่วมกัน เช่นนี้เตรียมเคลื่อนจ่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยก่อสร้างเงินรายได้เดินสะพัดปันออกกับดักประเทศที่ชันษา 2561 ผลรวม 4 เลี่ยนเลี่ยนเท้า รวมถึงสนับสนุนจ่ายไทยเป็นศูนย์กลาง(ฮับ) ข้างการเดินทางที่อาเซียน เพราะก่นงานตะเวนต้นฉบับเกี่ยวเปลี่ยนท่าอากาศยานเขตแห่งรัฐบาลประกอบด้วยแนวทางลงทุนสร้างสนามบินแตกต่างจัหงวัดเพิ่มอีก 6 สถานที่ เร่งเครื่องดึงลงทุนอาณาเขตเศรษฐกิจยอดเยี่ยม ยกสถานภาพรายได้ที่โล่งแจ้ง ส่งเสริมฮับอาเซียน กรุงศรีรุดหน้าวางธุระเอากลับคืนซอฟต์โลนธนาคารชนชาติเกือบหมื่นล้าน เกี่ยวกับหลักการการขับยกอุตสาหกรรมการสัญจรภายใต้บอร์ดคณะนวชาต ตระเตรียมนำเสนอ 11 แบบอย่าง ตัวอย่างเช่น 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศิลป์วัฒนาธรรม สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่คนก่อสร้างขึ้นไป(แกลมเมด) รับงานโคจรสรรพสิ่งนักเดินทาง 2 งานเอื้อเฟื้อแบ่งออกก่อเกิดการลงทุนของภาคเอกชน เพราะว่าควานหาอู่เงินกู้ยืมดอกเบี้ย 3 การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว งานสร้างวงจรข่ายเส้นทางการติดต่อสื่อสารทางบก ทางน้ำด้วยกันทางอากาศ 4 การก่อสร้างมูลค่าเพิ่มจ่ายกับดักการท่องทัศนาจรทย การดุนจ่ายก่อเกิดงานก่อสร้างแบรนด์ที่อุตสาหกรรมการเดินทาง5 งานก่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยกันปลอดภัยปีกการเดินทาง 6 การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการเดินทาง 7 การพัฒนาผู้สร้างโคจรกับองค์กรเดินทางเอกชน ปันออกมีความสามารถทางการแข่งขัน 8 การก่อสร้างสัมพันธน์ข้างการเดินทางต่างประเทศ 9 งานจรรโลงการตลาดในประเทศและต่างชาติ สิบ สนับสนุนฝ่ายงานค้านฉ้อราษฎร์บังหลวง ด้วยกัน การพัฒนาสทท.จ่ายประกอบด้วยความแข็งแกร่ง รวมทั้งร่วมมือกันความร่วมมือกักคุมจัดการระหว่างสทท.ส่วนกลางเมืองใหญ่เทพด้วยกันสทท.ภาค