“อิทธิฤทธิ์”นั่งลงสำคัญสทท.ติดตามคาด

ชูขึ้น 11 นโยบายสนับสนุนการสัญจรแหลมทอง เข็นแหลมทองครอบครองฮับอาเซียนสนับสนุนการโคจรแบบเกี่ยวโยง จินตนาการสร้างรายได้ทางการโคจรไทยปี 2561 กระทั่ง 4 โล้นกล้อนบาทา ผู้เป็นใหญ่อิทธิฤทธิ์ แขนงกระจิดริด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสถานที่แหลมทอง(สทท.) เปิดเผยคราวหลังงานรังสฤษฏ์เป็นสำคัญสทท.มนุชใหม่ ว่า สทท.เตรียมการนำคณะกรรมการ(บอร์ด)สทท.เข้าพบ นางกอบกนก วัฒนวรางน้ำกูร รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อที่จะรวมพลพิจารณาหารือที่มีความสำคัญในการรบแนวทางเดินทางปี 2558 รวมหัว ดังนี้ตระเตรียมติดเครื่องแจกอุตสาหกรรมการสัญจรประเทศไทยสร้างรายได้เดินสะพัดแจกกับดักแดนในที่ชันษา 2561 ปริมาณ 4 เลี่ยนเลี่ยนบาทา รวมทั้งส่งเสริมแจกแหลมทองดำรงฐานะใจกลาง(ฮับ) ด้านการเดินทางในที่อาเซียน เพราะมุ่งงานโคจรร่างเชื่อมผ่านท่าอากาศยานถิ่นแห่งหนรัฐบาลประกอบด้วยหลักการออกทุนก่อสร้างสนามบินต่างจัหงตรวจวัดเพิ่มพูนอีก 6 แห่งหน เร่งเครื่องดึงให้ทุนแคว้นเศรษฐกิจดีเยี่ยม ยกฐานะเงินรายได้ที่โล่งแจ้ง ส่งเสริมฮับอาเซียน กรุงศรีเดินหน้าช่างดึงซอฟต์โลนแบงก์ชาติเกือบหมื่นโล้น เพราะว่าหลักการการขับกรีธาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้กระดานชุดนวชาต ตระเตรียมนำเสนอ 11 ระเบียบ เป็นต้นว่า 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนาธรรม แหล่งท่องเที่ยวสถานที่มนุชก่อสร้างขึ้น(แมนเมด) รองการดั้นด้นของคนเดินทาง 2 การอนุเคราะห์แบ่งออกเกิดการลงทุนของภาคเอกชน เพราะว่าควานอู่เงินกู้ยืมดอก 3 การพัฒนางานเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว งานสร้างข่ายงานเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำด้วยกันทางอากาศ 4 งานก่อสร้างมูลค่าเพิ่มแจกกับการท่องจำทัศนาจรทย การผลักดันแจกก่อกำเนิดงานสร้างแบรนด์ในที่อุตสาหกรรมการสัญจร5 การสร้างความเชื่อมั่นด้วยกันปึกแผ่นด้านการท่องเที่ยว 6 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 7 การพัฒนาผู้สร้างโคจรและองค์กรเดินทางเอกชน ปันออกประกอบด้วยสมรรถภาพทางการแย่งชิง 8 การสร้างสัมพันธ์ปีกการท่องเที่ยวต่างด้าว 9 งานส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างด้าว สิบ สนับสนุนฝ่ายงานประท้วงฉ้อราษฎร์บังหลวง และ การพัฒนาสทท.แจกประกอบด้วยความแข็งแรง รวมทั้งประสานมือการช่วยกันกักคุมจัดการระหว่างสทท.ศูนย์กลางกรุงเทวดาด้วยกันสทท.ภูมิภาค