อินชัวร์เทคคนใหม่เช้าก่อกำเนิด!

เพราะ.มันสมอง.วารุณี อินทิวากาลนา การแข่งขันเทคโนโลยีสัญญาประกันภัย ไม่ก็ Insurtech Ignite Hackathon สิ้นสุดยอมแล้ว นับประสบความสำเร็จอย่างดี ข้างการดลใจจ่ายชาวไทยหันไปพัฒนาอินมั่นใจเทคมากขึ้นดังนี้ ยุ่งเกี่ยวประกันวินาศภัยประเทศไทย ได้ร่วมกับ จุดรวมนวัตกรรมแห่งหนว่าวจุฬายอมมือที่์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ว่าการประกวด เทคโนโลยีประกันภัย ไม่ก็ Insurtech Ignite Hackathon ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งผอง 32 พวก และผ่านเข้ารอบ 12 กรุ๊ป เพื่อที่จะจัดแสดงเค้าโครงความคิดกับ แนวทางการนำเทคโนโลยี เข้ามาแก้ปัญหาจ่ายกับดักงานประกันภัย ด้วยกันเลือก ผู้ชนะเลิศ 1 คณะ คือว่า คือ พวก อิน-เทค เอ็นจิเนียริ่ง (In-Tech Engineering) ครอบครองบำเหน็จ 5 หมื่นตีน ด้วยกันคณะรองชนะเลิศ 2 พวก คือว่า กรุ๊ปชามอ่างเบิล (Sharmble) และพวกดาววี่ (DAWI) ครอบครองรางวัล คณะเว้น 2.5 หมื่นบาทา ร่วมดำรงฐานะสมบัติรางวัล ทั้งเพ 1 แสนตีนเหตุด้วย คณะ In-Tech Engineering มาที่เค้าโครงความคิด จับเทคโนโลยีมาจัดการการเสี่ยงขนมจากอันตรายอุทกภัยแห่งแต่ละเนื้อที่ ด้วยกันคณะ Sharmble ลงมาที่แนวคิด การครอบครองแอดไม่นปีกการลดขั้นระยะงาน หวังค่าสินไหมทดแทนขนมจากงานเข้ารับสารภาพการรักษานางพยาบาล กับกรุ๊ปนักษัตรวี่ มาในเค้าโครงความคิด การปกครองความเสี่ยงภัยขนมจากการสัญจร จ่ายผู้ซื้อเหลือบเห็นการเสี่ยงขนมจากความฉิบหายจีรโพกธ์ อัศวะธสกุณีุล นายกยุ่งเกี่ยวประกันวินาศภัยไทย ไม่มิดชิดดุ งานจัดงานอินชัวร์เทค อิกไนท์ แฮคคาดตัดทอน ประกวดเทคโนโลยีสัญญาประกันภัย นับประสบผลสำเร็จที่มุมของการดูดดึงคนนอกแวดวงมากมายเข้ามารวมพัฒนาครรลองการพาเทคโนโลยีแก้ปัญหาปันออกกับดักงานประกันภัย ทั้งข้างการแก้ไขสินค้าและบริการ เพื่อจะซูบปัญหาความมุ่งมาดปรารถนาของ ลูกค้าในช่วงปัจจุบันแห่งหนหวังบริการที่ทันสมัยและง่ายว่อง หุ้นแหลมทองปิดท้องตลาด เพิ่ม 4.46 วงกลม คลังเร่งรีดภาษีอากร พร้อมศึกษาดึงมากขึ้น ยิ่งไปกว่านี้ กงสีสัญญาประกันภัยแห่งเป็นสมาชิกสรรพสิ่งสุงสิง 22 หุ้นส่วน ได้เข้าร่วมแลการละครหนทางอินชัวร์เทคแม่แบบแห่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการชิงดีชิงเด่นแห่งหนผ่านเข้ารอบ 12 กรุ๊ปเอามาจัดแสดง ซึ่งสะท้อนทัศนียภาพดุหุ้นส่วนประกันภัยสนใจกรณีการนำเทคโนโลยีเข้าลุ้นแห่งธุรกิจดังนี้ จะมีการสนับสนุนแยกออกเกิดการพัฒนาจ่ายสมรรถจับจรต่อยอดอยากปากแห้งจ่ายใช้ประโยชน์ได้แน่ๆ เพื่อจะเป็นผลดีกับแวดวงประกันภัยถัดจากอ้วนพีระพัฒน์ เมฆินทร์สิงห์วี ประธานคณะกรรมการปรับปรุงธุรกิจกับวิชาการสัญญาประกันภัย สุงสิงประกันวินาศภัยประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันอยู่นอกแวดวง ซึ่งมีหลากหลาย ทั้งคนรุ่นใหม่ และรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์ ประกอบด้วยเค้าโครงความคิดที่แตกต่างด้วยกันแปลกใหม่จากแห่งประกอบด้วยสิงสู่ที่ยุคปัจจุบัน ซึ่งน่ารู้แห่งการดึงดูดมนุชหมู่ตรงนี้เข้ามาร่วมเจริญนวัตกรรมปันออกกับแวดวงสัญญาประกันภัยในอนาคตทั้งนี้ เป็นเยี่ยมที่แท่นที่จะก่อสร้าง บุคลากรนวชาตๆ เข้าสู่อุตสาหกรรมประกันภัยอย่างเร็ว ซึ่งครอบครองหมู่แห่งประกอบด้วยความประจักษ์แจ้งเทคโนโลยี ซึ่งถัดจากจะตั้งทีมงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อจะร่วมกันพัฒนาสิ่งใหม่ มีการหวนคิดเพื่อดูดุจักสร้างแผนดังที่กล่าวมาแล้วถัดไปในหนทางใด ภายหลังได้ผู้พิชิตหลังจากนั้น ทางยุ่งเกี่ยวจักประกอบด้วยงานตั้งทีมเวิร์กแห่งประกอบด้วยกรณีเมธากับเนื้อความชำนาญข้างงานประกันภัยและเทคโนโลยี เพื่อที่จะสนับสนุนบ่มปักชำพวกกลุ่มนี้จ่ายสมรรถเจริญโปรเจกต์ดังที่กล่าวมาแล้วปันออกสามารถนำไปปฏิบัติคว้าจริงๆ”ที่ผ่านมาอิฉันพยายามพัฒนาคนรุ่นใหม่ไปสู่วงการสัญญาประกันภัยแต่ว่าทำกันได้เลยกำหนด ซึ่งยกพื้นตรงนี้จะเสร็จดูดดึงคนรุ่นหลังที่รอบรู้ปีกเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนเจริญธุรกิจด้วยกันขับเคลื่อนธุรกิจได้มาแจ้นเพิ่มขึ้น” พีระพัฒน์ รายงานกิตตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการ กงสี เอนนี่แวร์ ทู โก ธาดาเล็กพกองพลิเคชั่นเคลมดิ หนึ่งแห่งคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า เสร็จดลใจจ่ายคนหันไปก่ออินชัวร์เทคเพิ่ม จากที่ผ่านมา 2 ชันษาจักมีแม้ว่าการรณรงค์ปันออกมนุษย์สร้างฟินเทค ด้วยกันมีมนุษย์ก่อฟินเทคถม ซึ่งการแห่งยุ่งเกี่ยวประกันวินาศภัยไทยหันไปทำแฮคกะตัด ด้วยกันดูดมนุษย์มาร่วมได้จด 32 คณะ กับเปลี่ยนเข้ารอบคว้า 12 คณะ แสดงให้เห็นดุอีกทั้งมีมนุษย์แห่งยั่วทำอินชัวร์เทคสิงสู่แห่งตลาด ด้วยกันคิดแหวสามารถขบปัญหาปันออกกับดักธุรกิจประกันภัยคว้า จึ่งไตร่ตรองตวาดน่าจะมียกพื้นการแข่งขันปรับปรุงเทคโนโลยีสัญญาประกันภัยถัดไป