เก็งความปรารถนาน้ำทะลุทะลวง 3 หมื่นเลี่ยน ลบ.มัธยม

กรมชลประทาน เล่าน้ำต้นทุนประกอบด้วย 1.1 หมื่นล้าน หักออกมันสมองม. นำทางปลูกไม้ชดใช้น้ำฝน กางขนบธรรมเนียมยอมรับน้ำท่วม ถกจุดเสี่ยงพื้นที่อุทกภัยกะทันหัน หัวหน้าทองคำเปลว สุมเดือน อธิบดีกรมชลประทาน หัวหน้าทองคำเปลว กองพระจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยดุ มาตรการว่าการว่าการน้ำในหน้าฝนชันษา 2563 เพื่อให้จำนวนลำธารทุนที่อ่างเก็บน้ำ มีพอเพียงสำหรับการใช้ลำธารทั่วฤดูฝน 2563 กับหยุดกักลำธารไว้ใช้แห่งฤดูแล้งชันษา 2563/64 หรือ ระหว่าง 1 พ.ยมันสมอง2563-30 เม.ย.2564 ภายใต้ความปรารถนาชดใช้สายธารทั่วประเทศ 31,351.15 โล้น หักออก.ม. มีสายธารทุนคาด 11,654 ล้าน หักออก.ม. (แห่ง วันที่ 1 พ.ค.2563)ด้วยความจำกัดนี้ มีผลจ่ายกรมชลประทาน จำเป็นต้องจัดการว่าการสายธารเพื่อที่จะความมุ่งมาดปรารถนาสรรพสิ่งทั้งปวงอาณาเขตซีกภายใต้จำนวนสายธารเงินลงทุนแห่งมีจำกัด งานแบ่งสรรสายธารหน้าฝนขนมจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วราชอาณาจักร ติดตามหลักจัดสรรสายธาร ภายใต้สายธารต้นทุนคาด 11,975 กล้อน หัก.มัธยม (แห่ง วันที่ 23 เม.ย.2563) แบ่งเป็นน้ำเพื่อจะงานอุปโภค-กิน 2,980 กล้อน ลบ.มัธยม หรือ 25% สรรพสิ่งสายธารทุน รักษาระบบนิเวศกับอื่น ๆ ปริมาณ 3,654 โล้น หัก.มัธยมศึกษา หรือว่า 30% สิ่งของน้ำต้นทุน ลำธารเพื่อจะทำไร่ทำนา ปริมาณ 4,974 ล้าน ลบ.มัธยมหรือว่า 42% สรรพสิ่งจำนวนสายธารเงินลงทุน ด้วยกันสายธารเพื่อที่จะอุตสาหกรรม 367 กล้อน หักออก.ม. หรือว่ากะ 3% สรรพสิ่งสายธารทุนจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำแล้งที่ผ่านมา กรมชลประทานได้มาว่าการว่าการจ่ายเหตุการณ์ความร้ายกาจทุเลายอม อาทิ ครั้นชันษา 2562 คาดดุจะมีพื้นที่ประสบภัยแห้งคาด 58 บุรี แม้ว่ากรมชลประทาน ใช้การจัดการจัดการลำธาร เพราะว่าใช้คืนเครื่องอุปกรณ์แตกต่าง ๆ ทำเอาทั้งปีมีพื้นที่ประสบภัยหายนะแล้งน้อยลงเหลือหลอ 29 แห่ง ซีกพื้นที่มีฝนตกหนัก ประกอบด้วยความคาดหมายดุลำธารจักท่วมกักขังอยู่คาด 5 วัน กรมชลประทานก็เร่งทำแยกออกประกอบด้วยอุทกภัยกักขังเหลือพาง 1 เวลากลางวันทั้งผองลงความว่าการบริหารว่าการสายธาร เพื่อที่จะดีขึ้นปากเหยี่ยวปากกาประจำถิ่นกำเนิดขึ้นในแต่ละอาณาเขตเปล่าปันออกเกิดท่วม หรือแล้งที่หนักหน่วง กับเพื่อจัดการว่าการน้ำแยกออกพอเพียงใช้แห่งทุกกิจกรรม เป็นพิเศษสายธารอุปโภคกิน ยินดีงานนิทรรศการ 118 ปีกรมชลฯยอดเข้าชมกระทั่ง 5 ล้านทีใน 3 ทิวากาล สยามพารากอน เป็นงานเป็นการ!! ดับ 3 เวลากลางวัน พารากอน ซีนีเพล็กซ์ “ขนมจากความมุ่งมาดปรารถนาสายธารที่ดอนถึง 31,351.15 กล้อน หักมันสมองม.ระหว่างที่สายธารต้นทุนหลงเหลือเหมือน11,654 โล้น ลบ.มัธยม กรมชลประทานจึงแนะนำตัวจ่ายเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนา เพาะเลี้ยงได้มาก็ต่อเมื่อมีฝนตกด้วยกันมั่นใจตวาดจะกระฉอกไม่ว่างเว้น ไม่ทำเอาพืชที่ดิน หรือภัตเสื่อมเสีย ก็เพราะว่ากรมชลประทานปันออกปลูกข้าวพรรษาอีกด้วยน้ำฝน ดังที่ลำธารเงินลงทุนที่มีอีกต่างหากทบทวนขบ” นายทองคำเปลว รายงานทั้งนี้แห่งระยะหน้าฝน กรมชลประทาน ด้านที่ว่าการจัดการน้ำทุนจ่ายพอกับความมุ่งมาดปรารถนาติดสอยห้อยตามกิจการแล้ว จากนี้จำต้องเตรียมการมาตรการต้านทานเนื้อที่ลองดูขนมจากอุทกภัยน้ำหลาก ปี 2563 หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยา ข่าวสารเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการพอวันที่ 18 พ.ค.2563 ซึ่งทั่วประเทศ จะมีโปร่งพื้นที่ก่อกำเนิดอุทกภัยฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และประกอบด้วยโปร่งเนื้อที่จักมีฝนตกตรากตรำ กระเป๋าแห้งคงจะก่อเกิดน้ำท่วมโดยเดือนพ.ค.-ก.ค.พื้นที่ภาคเหนือช่วงบน อาณาเขตอีสาน โปร่งแสงเนื้อที่ เขตกลาง ท้องถิ่นบูรพา รวมถึงปากใต้ตอนกลาง มีผลรวมฝนตกต่ำสามัญ และระหว่างดวงเดือนมิ.ย.-สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ฝนจะขาดช่วงโดยเฉพาะเนื้อที่ แห้งแล้งบ่อยๆ พระจันทร์ส.ค.-ต.ค.พื้นที่บริเวณท้องถิ่นอีสานระยะบน อาณาเขตบรรพ์ และปักษ์ใต้ระยะบนบานมีฝนลงเม็ดต่ำกว่าธรรมดาๆแต่ว่าตอนดวงเดือนส.ค.-ต.ค.ตื่นคงจะประกอบด้วยไซโคลนเขตร้อนเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 1-2 ลูก ช่วงบริหารว่าการเนื้อที่เผชิญดูแห่งหนคงเกิดน้ำท่วม น้ำหลาก ระหว่างเดือนพ.ค.-มิ.ย.ใน 3 เมืองคงประกอบด้วยลำธารเอ่อล้นตลิ่ง คือว่า เมืองจันท์ พ้น และศรีสะเกษ พระจันทร์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูคงจะก่อเกิดอุทกภัยด้วยกันน้ำหลากใน 8 เมือง ลงความว่า นครนายก พ้น จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ อยุธยา กับชุมพร ที่พระจันทร์ส.ค.คงจะก่อกำเนิดอุทกภัย น้ำหลาก ใน 15 บุรี ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย จังหวัดลำปาง ฟุ้ง น่าน จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี อยุธยา เมืองจันท์ สตูลดวงเดือนก.ย.กะมีลำธารล้นฝั่ง ที่ 21 เมือง ลงความว่า จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ย่าน แพร่ พิษณุโลก จังหวัดชัยนาท จังหวัดอยุธยา สุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ จันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก พิจิตร จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี สตูล กับเดือนต.ค. ประกอบด้วยเนื้อที่เสี่ยงจักมีน้ำล้นฝั่ง ปริมาณ 14 ธานี ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อยุธยา ระยอง จังหวัดปราจีนบุรี ลำพูน ตาก ลำปาง เกิน จังหวัดร้อยเอ็ด นครราชสีมา จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดอุบลราชธานี