เซ็นทรัลปิ่นปักผมมุ่นปิดสำนักงานสาขาวันนี้

เซ็นทรัล แจ้งปิดสาขาปิ่นปักผมมุ่นวันนี้ เหตุการณ์อุทกภัยแตะการท่องเที่ยว บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN) แจ้งแหว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นมุ่น จะปิดให้บริการในวันนี้ (26 เดือนตุลาคม) 1 ทิวา ดังที่สถานการณ์น้ำหลากทำให้การดั้นด้นเปล่าง่าย