เซ็นทรัลปิ่นรวบทำให้หยุดสำนักงานสาขาวันนี้

เซ็นทรัล รุ่งแจ้งดับสาขาปิ่นรวบวันนี้ เหตุการณ์น้ำหลากประกบกันการท่องเที่ยว บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN) เช้าว่า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จะดับให้บริการณวันนี้ (26 เดือนตุลาคม) 1 กลางวัน ด้วยเหตุที่สถานการณ์น้ำหลากเป็นเหตุให้การโคจรไม่คล่อง