เดอะมอลล์ เหลื่อม!!! ส่งโรบอต 5G รับรองลูกค้า ติดตามวิถี NEW NORMAL

เดอะมอลล์ ประสานมือ เอไอเอส จับหุ่นอัจฉริยะ 5G บริการผู้ใช้ณห้างสรรพสินค้าฯตอนวีคเส้นเอ็น ซูบปัญหาไลฟ์สไตล์ชีวิตทางใหม่ นางสาววรขโมยษในที่์ ตุๆลาภแห่ง์ ผู้บริหารบริบูรณ์ฝ่ายการตลาด กงสี เดอะมอลล์ ทีม กำหนด ไม่มิดชิดแหว เดอะมอลล์จับมือกับ กองกลาง แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส (เอไอเอส) ปฏิรูป Digital Solutions ขนมจากเทคโนโลยี 5G จับหุ่นสมองกลอัจฉริยะ 5G ทำให้รุ่งเรืองขึ้นประสิทธิภาพปีกสวัสดีกับสุขลักษณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสถานที่สนองตอบไลฟ์สไตล์ชีพทางใหม่ ไม่ก็ NEW NORMAL ทีหลังประกอบด้วยการขยายใส่กลอนดาวน์ประเทศขนมจากสถานการณ์งัวโพง-19ดังนี้หุ่นยนต์ดังที่กล่าวมาแล้วจักปฎิบัติหน้าที่ให้การรับรอง คัดแยกถัก วัดอุณหภูมิได้โดยด่วน กับประกอบด้วยความแม่นยำสูง ก่อนกำหนดเข้าศูนย์การค้าด้วยกันห้างสรรพสินค้า เพื่อจะปันออกข้อความผ่อนคลายใจให้กลางเมืองดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันสถิร เพราะ หุ่นสมองกลอัจฉริยะ 5G สำนักงานบนบานศาลกล่าว LIVE Network 5G ประกอบด้วย- หุ่นยนต์ ROBOT FOR CARE (ROC) เอาใจช่วยทำหน้าที่เลือกเฟ้นทอกับวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปห้างสรรพสินค้า, แหมะเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ-หุ่นยนต์ AIS K9 บริการเจลแอลกอฮอล์ ภายในห้างสรรพสินค้าและห้าง พช.ร่วมกับที่ประชุมอังคณาฯ ปันออกถุงยังชีพ 500 พวกแบ่งออกชาวจังหวัดนครพนม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ตอบรับแนวนโยบายรัฐบาล ต่อเวลาส่วนลดสนนราคา LPG กับ NGV ลุ้นกลางเมืองพ้นไปวิกฤต ยืนหยัดคว้าอย่างมั่นคง – หุ่นยนต์ PP มาทำหน้าที่ต้อนรับและแสดงตัวชนิดสินค้าและบริการที่น่าสนใจ-หุ่นสมองกล LISA ทำหน้าที่รับรอง, แบ่งออกประกาศ กับปฏิรูปกบิลชี้นำขนมจากวงเอ็ดจากไปอีกทั้งอีกวงแห่งหนจำกัดไว้ด้านอธิปปรัธที่นา ลีลพนาง หัวหน้ากลุ่มผู้บริหารพวกผู้บริโภคธารณะ เอไอเอส กล่าวว่า ที่ผ่านมา เอไอเอส ได้มาเจริญของใหม่เพื่อให้สมรรถซูบโจทย์งานดำรงชีวิตสรรพสิ่งชาวไทยตลอดมา ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกับ เดอะมอลล์ กลุ่ม ในที่คราวนี้ แสดงให้เห็นจรดเจตนารมย์ที่งดงามสรรพสิ่งพื้นที่กิจธุระที่หมายมั่นนำเทคโนโลยีสถานที่ดีงามสุดโต่งลงมาก่อสร้างประโยชน์และสอดส่องคนไทยประการทั่วกับผ่อนคลายใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน กิจธุระเรียวเอียงล ถือเป็นภาคอุตสาหกรรมโย่งสถานที่มีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจสรรพสิ่งประเทศ เพราะว่าเชื่อว่า Digital Solutions จากเทคโนโลยี 5G จักเข้ารวมเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการสร้างความแน่ใจข้างสุขอนามัยสรรพสิ่งกลางเมือง กับนำไปสู่การรวมพัฒนาชกอดนวัตกรรมต่างๆ แห่งหนส่งเสริมประสิทธิภาพสรรพสิ่งการงานเรียวเอียงลได้เป็นอย่างดี ด้วยกันตอบปัญหาไลฟ์สไตล์สรรพสิ่งชีพวิถีใหม่สิ่งของคนไทยคว้าชนิดลงตัว