เบิ้มข่มขวัญเจี๋ยนงบประมาณให้ทุนที่เบิกซื้อไม่ทันเวลา

คลังเก็บของข่มขวัญเจี๋ยนงบประมาณชันษา 57 สิ่งของด้านราชการด้วยกันรัฐวิสาหกิจแห่งหนเบิกจับจ่ายล่าช้า หัวหน้าคำเล่าลือรัตติกาลน์ แห่ง จังหวัดระนอง รองนายกรัฐมนตรีด้วยกันรมว.คลัง กล่าวว่าแห่งโอกาสเป็นสำคัญการประชุมจาระไนหัวหน้าองค์การ รสก. กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจะเร่งรัดการกระทำงานและงานจ่ายจ่ายสมบัติงบดุลค่าใช้จ่ายรายปีงบบัญชี 2556 แหว งบค่าใช้จ่ายประกอบด้วยรุ่งเรืองถึง 2.4 โล้นกล้อนบาทา เป็นงบประมาณลงทุน 4 แสนโล้นบาทา ซึ่งกำหนดจุดหมายเบิกซื้อภาพรวม 94% ด้วยกันงบประมาณให้ทุน 80% คลังกรุงไทยรีบรั้งขึ้นเว็บสำรองประพาสแบ่งสุข กรุงไทยจับมือ สบน. จำหน่ายพันธบัตรไปสู่กระบิลดิจิทัล ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบพานตวาดแหล่หน่วยงานเบิกซื้องบออกทุนช้า เป็นเหตุให้ทรัพย์สินไม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐบาลจึ่งขีดคั่นมาตรการหนุนงานจ่ายจ่ายที่คณะรัฐมนตรี ไม่ก็ คณะรัฐมนตรีเห็นดีเห็นชอบเจียรแล้วเมื่อวันที่ 20 พมันสมองย.ที่ผ่านมา แจกด้านร.กับรัฐวิสาหกิจทำหนี้สินหลงใหลภายในเดือนมีมันสมองค. 2556 เพราะไม่ปันออกกันงบบัญชีวางเบิกล้ำกันพรรษากรณีที่พ้นไปหนี้สินรักใคร่ ด้วยกันแจกสำนักงบประมาณจับไปจัดสรรให้แผนการอื่นแห่งหนมีความพร้อมอธิปกิตติกลางคืนน์ กล่าวว่า จักสำรวจเนื้อความงานจ่ายซื้องบดุลชันษา 2556 สรรพสิ่งแต่ละองค์การ ณงานน้อยความเห็นชอบงบประมาณออกทุนแจกณปีงบประมาณ 2557 ถัดจาก ถ้าไม่สามารถจ่ายงบออกทุนชันษาตรงนี้ได้มา งบลงทุนปีหน้าก็จะจัดแบ่งปันออกกับดักหน่วยงานอื่นที่ประกอบด้วยความพร้อมจ่ายจับจ่ายได้ทันที