เมืองจีนแสดงงัวตักขนมจากตลาดเมืองหลวงกรุงปักกิ่ง เอี่ยวสายพันธุ์ทวีปยุโรป

จีนบอกวัววิดในปักกิ่งเกี่ยวกับสายพันธุ์ณยุโรป แต่ว่าเก่ากระทั่งแห่งระบาดสิงสู่ในยุคปัจจุบัน ทัดทานไม่ได้แนบจากปราณีสู่คน สำนักข่าวซินหัวทูลตวาด ศูนย์จำกัดกับปกป้องโรคแห่งชาติจีนพูดแหว ประกอบด้วยความน่าจะเป็นสูงแห่งน้ำเชื้อโคโพง-19 ซึ่งกระจายเชื้อจากคลัสเตอร์ท้องตลาดค้าส่งสินฟาทุบ้มุขตอนใต้สิ่งของนครปักกิ่งตรงนั้น เกิดการหกหรือว่าล้นเหยาะ (spillover) สิ่งของไวรัสจากผู้มีชีวิต หรือว่าดำรงฐานะเชื้อโรคสายพันธุ์ข้างเดียวกับแห่งหนแพร่สะพัดณบุรีอู่ต่อเรือฮั่นทางราชการเมืองจีนประกันดุ ขนมจากการสำรวจพินิจพิจารณาสายบาปของต้นแบบขนมจากคนไข้งัวตักณเมืองใหญ่ปักกิ่งแห่งหนเกี่ยวโยงกับท้องตลาดสินฟาตีเข้ายานั้น มีแนวโน้มติดเชื้อเปลี่ยนการต่อเนื่องใกล้ระหว่างบุคคล แตะต้องพื้นผิววัตถุแห่งหนปนเปื้อนเชื้อโรค ไม่ได้มาจากการติดเชื้อระหว่างผู้มีชีวิตไปสู่มนุษย์ ทั้งอีกทั้งพานพบตวาดไวรัสมีเหตุเกี่ยวกับดักสายพันธุ์ณยุโรป เสียแต่ว่าเก่าก่อนกระทั่งสายพันธุ์แห่งแพร่เชื้อในทวีปยุโรปที่ช่วงปัจจุบันทางราชการประเทศจีนยังบอกอีกดุ ขนองขบวนการต่อสู้คัดถักน้ำเชื้อครั้งเทิ่ง ส่งผลให้จอมผู้ติดเชื้องัวตักรายใหม่ในเมืองปักกิ่งกำลังน้อยลง กระเป๋าแห้งสมรรถควบคุมได้มาเร็วนี้ๆ ดังที่เมืองปักกิ่งได้มายกฐานะมาตรการระวังระไวแกะรอยด้วยกันเว้นระยะด้านสังคมทวีคูณ