เยอรมนีถอนไทยขนมจากหมู่ประเทศเสี่ยงโคโพง

เยอรมนีเอาคืนประเทศไทยจากลิสต์ด้าวเผชิญดูระบาดโคโพงต่อจากนั้น ปฤษฎางค์ไร้ติดโรคต่อเนื่องจำเนียร 26 ทิวากาล ครั้นวันที่ 19 มิ.ย. เว็บไซต์สถาบัน Robert Koch Institute (RKI) องค์การการวิจัยพิทักษ์ด้วยกันจำกัดโรคภัยสิ่งของเยอรมนี ซึ่งปฏิบัติราชการรายงานตัวเลขลำดับผู้ติดเชื้อด้วยกันสถานการณ์เชื้อไวรัสงัววิด คว้าอัพเดตบัญชีชื่อด้าวกลุ่มเสี่ยงระบาดขนมจากเชื้อไวรัสวัววิด เพราะRKIคว้าเอาคืนประเทศไทยจากบัญชีชื่อประเทศหมวดเสี่ยงกระจัดกระจายวัวตักแล้ว หลังจากแหลมทองไร้ผู้ติดโรคภายในประเทศสม่ำเสมอนาน 26 ทิวากาลการไถ่บัญชีชื่อแหลมทองจากหมวดประเทศเสี่ยงดังที่กล่าวมาแล้ว ส่งผลจ่ายพลเมืองไทยแห่งมุ่งหวังท่องเที่ยวเข้าไปเยอรมนีไม่จำเป็นจำต้องเข้ามาตรการกักเนื้อตัวตรงเวลา 14 ทิวากาลตามหลักเกณฑ์สรรพสิ่งรัฐบาลเยอรมนี ซึ่งจะมีผลกระทบมอบอนาคตกาลเยอรมนีคงตรวจคลายเครียดมาตรการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับดักเยอรมนีต่อไปภูมิหลัง : https://wwwมันสมองrkiมันสมองde/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neuมันสมองhtml