เร่งเครื่องดูดออกทุนเขตเศรษฐกิจยอดเยี่ยม ยกระดับรายได้ที่สาธารณะ ส่งเสริมฮับอาเซียน

“สุริย”สารภาพเด็กมติคณะรัฐมนตรีไฟเขียว สิบ แคว้นเศรษฐกิจแนวเขตแดน นำร่องหนุนให้ทุน 3 นิคมฯ แจ้งก่อกำเนิด บ่อดาลัด-สะเดา-ต้นยางพารา จัดโปรฯตัดราคาที่ดิน ต้องการดูดดึงเม็ดเงินลงทุนทั่วแห่งกับต่างประเทศ อธิปสุริยะ จึ่งเจริญกิจธุระ รัฐมนตรีว่าการ อุตสาหกรรม ประเจิดประเจ้อดุ กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาอาณาเขตเศรษฐกิจวิเศษ ทีหลังมติ ครม. ครั้นวันที่ 9 มิ.ย. เห็นดีเห็นชอบแห่งหลักฉบับร่างระเบียบนร กล่าวถึงการพัฒนาแคว้นเศรษฐกิจวิเศษ พุทธศักราช …. โดยตั้งหน้าเจริญอาณาเขตเศรษฐกิจดีเยี่ยมแยกออกคล้องจองกับความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันประสิทธิภาพที่แต่ละพื้นที่ ต้องการยกฐานะคุณภาพชีวิตคนในชุมชนดังนี้ที่ผ่านมาคว้าเคลื่อนการตั้งขึ้นนิคมอุตสาหกรรมที่ดินแดนพัฒนาเศรษฐกิจเลิศกับการดำเนินงานเพื่อเคลื่อนข้างการตลาดกับการโฆษณาในดินแดนปรับปรุงเศรษฐกิจวิเศษเปลี่ยนงานปฏิบัติงานขององค์การแห่งหนพัวพันทั่วในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ครบครันตั้งเป้าหมายปันออกก่อเกิดการลงทุนจากทั่วในประเทศกับต่างด้าวทวีคูณ ผู้ลงทุนต่างชาติ/ในประเทศใช้แหลมทองครอบครอง Hub ของอาเซียน(Connectivity) ตลอดจนมีส่วนช่วยตัดทอนความแตกต่างกับก่อให้เกิดงานก้าวหน้าชนิดมีส่วนร่วม (Inclusive Growth)ถัดไปจะอย่างไรก็ตามฉบับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีระบิตรงนี้จักเป็นกลไกในชั้นแนวนโยบายด้วยกันชั้นพื้นที่แห่งการดำเนินการบริหาร กำกับติดตาม ด้วยกันสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาดินแดนเศรษฐกิจวิเศษให้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยกันบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้นว่า อาณาเขตปรับปรุงเศรษฐกิจเลิศชายแดนรวมหมด 10 แห่งหน และเนื้อที่ที่ประกอบด้วยอำนาจส่งเสริม ได้แก่ เนื้อที่พระระเบียงเศรษฐกิจดีเยี่ยมปักษ์ใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เนื้อที่พระระเบียงเศรษฐกิจเลิศภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจเลิศอาณาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor: NeEC – Bioeconomy) ด้วยกันพื้นที่พระระเบียงเศรษฐกิจเลิศพื้นที่กลางๆ – ทิศประจิม (Western – CentralEconomicCorridor: WCEC)เป็นอาทิ ชง Business Bubble ดูดต่างประเทศลงทุนไม่ว่างเว้นที่อีอีซี ออกโปรฯ ให้เปล่าค่าเช่านิคมฯสระดาลัด ส่งเสริมให้ทุนอาณาเขตเศรษฐกิจแนวเขต ยิ่งไปกว่านี้จะรีบส่งเสริมให้ก่อเกิดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมแห่งดินแดนปรับปรุงเศรษฐกิจเลิศแห่งสร้างเสร็จกับครบถ้วนรับนักลงทุนแห่งสนใจเข้าไปออกทุนเป็นต้นว่านิคมอุตสาหกรรมชลาศัยดาลัด ธานีบ่อดาลัด นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา (สะเดา) เมืองสงขลา และนิคมอุตสาหกรรมต้นยางพาราเมืองจังหวัดสงขลา เป็นพิเศษนิคมอุตสาหกรรมต้นยางพารา เป็นพื้นที่แห่งมีอำนาจด้วยกันตอบสนองแนวนโยบายสิ่งของรัฐบาลในงานรองผลิตผลยางพาราในเนื้อที่ปักษ์ใต้ของประเทศ เป็นเหตุให้การเกี่ยวอุตสาหกรรมต้นยางพาราทั่วระเบียบซึ่งคาดตวาดครั้นประกอบด้วยงานใช้คืนพื้นที่ครบถ้วนสมรรถนะจากนั้นจะทำให้เกิดการว่าจ้างที่เนื้อที่ไม่น้อยกระทั่ง 7,000 ตำแหน่งกับก่อให้เกิดราคาการลงทุนกว่า 8,000 โล้นบาทาขณะเดียวกันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)คว้ากำหนดมาตรการเพื่อจรรโลงงานแลกเปลี่ยน/เช่าที่ดินสรรพสิ่งนิคมอุตสาหกรรมยางพาราอาทิ มาตรการจรรโลงงานแลกเปลี่ยน จักครอบครองส่วนลดร้อยละ 5 ของอัตราราคาขายที่ดิน ยกเว้นค่าบริการปกครองสิ่งอำนวยความสะดวกในปีเริ่มแรก นับขนมจากวันที่ลงลายลักษณ์อักษรจักจ่ายจักแลกเปลี่ยน/สัญญาซื้อขายพื้นดิน ด้วยกันสามารถแยกชำระการจับจ่ายพื้นแผ่นดินแห่งการทำสัญญาจักจ่ายจะแลกเปลี่ยนที่ดินได้ภายใน 6 จันทร์ เพราะว่าปราศจากดอกเบี้ย แต่ต้องนูนขออนุญาตใช้คืนที่ดินเพื่อที่จะกอปรกิจการประกบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ชะโอนพื้นแผ่นดินภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และแจ้งริเริ่มประกอบการงานข้างในเวลา 2 พรรษา เป็นอาทิ