เอกสารถือหุ้นไทยทำให้หยุดท้องตลาด รวม 4.46 วงกลม

ตลาดหุ้นประเทศไทยหยุดท้องตลาดที่ระดับ 1,330.34 วงกลม มากขึ้น 4.46 วงกลม ค่าการค้า 47,193.61 เลี่ยนบาทา ตลาดค้าหุ้น ปิดวันนี้สถานที่ระดับ 1,330.34 วงกลม มากขึ้น 4.46 สิ่งกลมๆ (+0.34%) ค่าการค้า 47,193.61 เลี่ยนบาทาการขายหุ้นวันนี้ นิ้วชี้ใบถือหุ้นประเทศไทยเคลื่อนไหวในด้าวเพิ่มตลอดทั้งทิวากาล เพราะว่าดัชนีสร้างขั้นสูงสุดสถานที่ 1,344.04 สิ่งกลมๆ กับสร้างระดับต่ำสุด 1,328.49 จุดส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการขายมากมาย 5 หลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่นGULF ค่าการซื้อขาย 2,734.89 ล้านตีน ทำให้หยุดแห่ง 37.50 บาทา พอกพูน 2.00 บาทา ที่เก็บเร่งรีดค่าธรรมเนียม ครบถ้วนทำความเข้าใจกู้เพิ่มพูน ไฟเขียวใช้เงินกู้ยืมซ่อมเศรษฐกิจรอบแรกแสนโล้น CPALL ราคาการค้า 2,111.54 เลี่ยนตีน ปิดที่ 67.50 เท้า มากขึ้น 1.25 ตีนADVANC ราคาการซื้อขาย 1,556.74 ล้านบาทา หยุดสถานที่ 186.00 ตีน ลดลง 1.50 ตีนKBANK มูลค่าการขาย 1,449.13 เลี่ยนตีน ปิดที่ 91.00 บาทา น้อยลง 1.25 เท้าAOT ราคาการค้า 1,315.50 ล้านบาทา ปิดสถานที่ 59.00 บาทา ราคาแน่นอน