เอากลับคืน4แสนกล้อน ปฏิสังขรณ์ (ซ้ำเติม) เศรษฐกิจ

การยืมเงิน 4 แสนกล้อนตีน เพื่อซ่อมแซมเศรษฐกิจ ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นการทับถมเศรษฐกิจยิ่งกว่าปฏิสังขรณ์ การยืมเงิน 4 แสนกล้อนเท้า เพื่อที่จะปฏิสังขรณ์เศรษฐกิจ ถูกมองว่าดำรงฐานะงบแจกจ่าย ผู้แทนราษฎร ได้มากักคุมทั่วทุกคน เพราะว่าไม่ไหวทบทวนดุแผนที่ดำเนินการนั้นมีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจจริงไหมนอกจากนี้การยืมเงิน 4 แสนกล้อนบาท เพื่อจะบูรณะเศรษฐกิจ อีกต่างหากถูกมองว่าสำเร็จทุบดราฟท์หามิได้ ครอบครองช่องทางให้การใช้ทรัพย์สินสิ่งของประเทศเกิดการรั่วไหลระหว่างทางจำนวนมาก กับจรจรดที่หมายพ่างโหรงน้อยเรื่องดังกล่าวไม่ผิดบุกขนมจากฝ่ายค้านอย่างหนัก จนรัฐบาลจำต้องหยวนตั้งกรรมการร่วมเพื่อที่จะสมคบคิดสืบสวนการใช้คืนงบบัญชีดังที่กล่าวมาแล้วแจกมีประสิทธิภาพเติบโต ด้วยกันก่อเกิดการประตูรั้วไหลหลั่งกลางทางแจกน้อยที่สุดงานใช้คืนเงินกู้ยืม 4 แสนกล้อนเท้า เพื่อซ่อมแซมเศรษฐกิจ มีที่ทำการสภาความก้าวหน้าเศรษฐกิจกับสังคมแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ดำรงฐานะหัวเทิ่งในการพินิจแผนการ ตามที่องค์การปะปนกัน บอกเข้าพอวันที่ 15 มิ.ย. 2563 เป็นวันสุดท้ายแห่งแจกองค์การเสนอแผนการ และ สศช. ได้บอกวางบนบาน http://nscrมันสมองnesdcมันสมองgo.th/thaime/ ประกอบด้วยการทูลโครงการเข้า 34,263 แผน มีมูลค่า 841,269 แสนโล้นบาท ยิ่งกว่าเงินกู้จด 2 เทียบเท่า เพราะว่าแผนการแห่งหนบอกมาประกอบด้วยตั้งแต่แผนเสาหมื่นบาท ไปจวบจนถึงโครงการเสา 1 แสนล้านตีนติดตามไทมไลน์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จักเลือกเฟ้นกรองโครงการเหล่าเริ่มแรกบอกจ่ายครม. (คณะรัฐมนตรี) เห็นดีเห็นงามในวันที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 2563 ซึ่งเหลือหลอกาลเวลาไม่ถึงจันทรา ก็ถูกตั้งคำถามตวาด จะเลือกคัดแผนการเป็นหมื่นแผน ตะขอลงมามากกว่าเงินกู้ 2 เท่ากัน ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร “อัศวิน”ลงพื้นแห่งดินแดนลำคลองสานช่วยเหลือผู้ได้มาผลกระทบกระเทือนวัวโพง-19 รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินกระทั่ง3แสนโล้น ประเทืองแรงเศรษฐกิจโครงสร้างรองรับ ยิ่งไปกว่านี้ จะประกอบด้วยการเก็บตกแผนการรอบญิบ เพื่อส่งแยกออก ครม. เห็นดีเห็นงามณพระจันทร์ มิ.ย. 2563 ก็ไม่ผิดเห็นว่าสำเร็จเก็บโครงการแยกออก ผู้แทนราษฎร ที่ไม่ได้โครงการรอบเริ่มแรกเมื่อดำรงฐานะกระนี้ การกู้เงิน 4 แสนกล้อนตีน เพื่อบูรณะเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อำเภอกระยุทธ์ จันทราโอชา จึงไม่ผิดตรวจสอบอย่างหนัก ขนมจากทั่วฝ่ายค้าน ท้องที่สังคม เพื่อจะไม่จ่ายงบซ่อมแซมเศรษฐกิจ กลายเป็นครอบครองงบซ้ำเติมเศรษฐกิจกรณีเงินกู้เป็นเรื่องแห่งหนรัฐบาล ทหาร.อำเภอประยุทธ์ ถูกบุกขนานใหญ่ การยืมเงิน 4 แสนล้านเท้า ดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสิ่งของงานออกลูก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านกล้อนบาท เพื่อจะดูแลเศรษฐกิจแห่งครอบครองผลกระทบขนมจากวัวโพง-19 เพราะประกอบด้วยการแบ่งทรัพย์สินดำรงฐานะ 2 ด้าน ที่ซีกเริ่มแรก 6 แสนโล้นบาท ใช้คืนเพื่อที่จะการบำบัด มี 2 แผนการที่ประธาน เป็นต้นว่า1. โครงร่างไม่ก็โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ด้วยกันสาธารณสุข เพื่อจะขบปัญหาการกระจัดกระจายสรรพสิ่งโรคติดเชื้อเชื้อโรคโคป่องท้องนา 2019 วงเงิน 4.5 หมื่นกล้อนเท้า จวบจนถึงวันนี้ อีกทั้งไม่มีการอนุมัติวงเงิน ทั้งๆ ที่น่าจะเป็นกรณีรวดเร็ว2. ขอบข่ายไม่ก็โครงการที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ เยียวยา ทดแทนแจกกับท้องถิ่นประชาชน ชาวไร่ชาวนา 5,000 เท้า 3 จันทรา และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับความกระทบกระเทือนจากโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 วงเงิน 5.55 แสนกล้อนบาท ครอบครองวงเงินแห่งหนอนุมัติจากนั้น 3.2 แสนกล้อนเท้า ตกเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จล้มเหลว เพราะว่าแจกเงินตรามากมาย แต่รัฐบาลก็ยังถูกต่อว่าอีกต่างหากสงเคราะห์ได้มาไม่ทั่งถึง มนุษย์เดือดร้อนจริงๆไม่ไหว คนไม่เดิอนร้อนแน่ๆกลับได้เงินเพราะด้วยเงินกู้ยืมซีกลำดับที่สอง 4 แสนล้านตีน แห่งหนใช้คืนที่โครงร่างไม่ก็แผนที่ประกอบด้วยจุดประสงค์เพื่อจะซ่อมแซมเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มาผลกระทบขนมจากงานระบาดสิ่งของโรคติดเชื้อเชื้อโรควัวป่องท้องนา 2019 จรดวันนี้ประกอบด้วยแผนการ 34,263 แผนการ มีมูลคุณประโยชน์ 841,269 แสนกล้อนตีน มากกว่าเงินกู้ถึง 2 ทัดเทียม จอคอหอยรัฐบาลสิงสู่แหว เงินกู้ยืมนี้จะครอบครองงบประมาณซ่อมแซมเศรษฐกิจได้จริงไหม