แผ่นดินไหวในที่ สปป.ลาว !!! เปล่าแตะต้องเขื่อน-โรงไฟฟ้า กฟผ.

กฟผ. ประกันเนื้อความแผ่นดินไหวในที่เนื้อที่ สปป. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปล่าส่งผลแตะทาบความมั่นคงคันดิน โรงไฟฟ้า กฟผ. ขอร้องประชาชนถือใจแห่งความแน่นหนาสถิรสรรพสิ่งหมู่กระแสไฟฟ้า ผู้เป็นใหญ่จรัญ ถ้อยคำเงิน เลขานุการผู้ว่าการสั่งการบริหารความคงทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในที่ตำแหน่งถัดจากผู้กล่าว กฟผ. เปิดเผยดุ ครั้นวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้มาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.9 แห่งเนื้อที่ประเทศลาว จำนวนรวม 2 ครั้ง ครั้งแรกครั้นเวลา 04.03 น. และครั้งที่ 2 ครั้นเวลา 05.37 น. เนื้อที่เกิดแผ่นดินไหวห่างจากคันนาแม่ซีดๆจรมุขทิศตะวันออกเฉียงเหนือกะ 212 ด้วยกัน 214 กิโล ห่างขนมจากเขื่อนสิริกิติ์ไปมุขทิศตะวันออกเฉียงเหนือกะ 214 ด้วยกัน 217 กม.เช่นนี้ไม่มีรายงานหัวใจคลอนไหวกับไม่มีผลกระทบแตะประกบความมั่นคงสิ่งของคันนาชนนีจาง คันนาสิริกิติ์ ด้วยกันคันดินแตกต่าง ๆ รวมทั้งโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพราะบุคลากร กฟผ. ได้มาปฏิบัติการพิจารณาสภาพคันดินหลังจากนั้น พบดุมีตำแหน่งแข็งแรงธรรมดาๆ ขอให้ประชาชนมั่นใจที่ความปลอดภัยกับความแน่นหนาสิ่งของกบิลไฟฟ้าแหลมทอง