แผ่นดินไหวใน สปเปรียญลาว !!! ไม่ประกบกันคันดิน-โรงไฟฟ้า กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยืนยันความแผ่นดินไหวในที่เนื้อที่ สปเปรียญ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่ส่งผลกระทบทาบธีรภาพเขื่อน โรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอประชาชนมั่นใจแห่งความมั่นคงเสถียรสิ่งของหมู่กระแสไฟ นายจากไปัญ คำสมบัติ เลขานุการผู้ว่าการสั่งการสั่งการความทนทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในชั้นรองโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า พอวันที่ 14 เดือนที่ 4 2563 คว้าเกิดเหตุแผ่นดินไหวสัดส่วน 3.9 ในเนื้อที่ลาว จำนวนรวม 2 ที ครั้งแรกเมื่อยุค 04.03 นาฬิกา ด้วยกันครั้งสถานที่ 2 พอระยะเวลา 05.37 น. เนื้อที่ก่อกำเนิดแผ่นดินไหวห่างไกลจากคันนาแม่ซีดๆจรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเก็ง 212 ด้วยกัน 214 กม. ห่างขนมจากเขื่อนสิริกิติ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคาด 214 ด้วยกัน 217 กิโลดังนี้ไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นแกว่งด้วยกันเปล่ามีผลกระทบประกบกันทาบความมั่นคงของคันนาชนนีจางๆ คันดินสิริกิติ์ ด้วยกันคันนาต่าง ๆ รวมทั้งโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพราะว่าพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คว้าทำวิเคราะห์สถานภาพคันนาหลังจากนั้น พานพบว่ามีระดับแข็งแรงปกติ ขอประชาชนถือใจในความปลอดภัยด้วยกันความแน่นหนาสิ่งของระเบียบไฟฟ้าประเทศไทย