โตเกียวมาเรียวนเปิดตัวกรรมการผู้จัดการใหม่

โตเกียวมารีนสัญญาประกัน เปิดตัวเอ็มดีคนนวชาต ขณะเมื่อ 6 ดวงจันทร์จำเดิมเบี้ยประกันสารภาพรวมโต24.3% อธิปฮิโรชิชะ อาบตะแคงอิชิ เอ็มดี หุ้นส่วน โตเกียวลงมารีนประกันชีวิต (แหลมทอง) เปิดตัว หัวหน้านัยเนตรแอ่งอัยกี ไม่ดวงเนตรนิ ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการมนุษย์นวชาต มีผลกระทบอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ก.ค. 2555 เพื่อที่จะสานต่อนโยบายของกองกลาง เพราะพรรษา 2555 ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยยอมรับรวมที่ 2,350 กล้อนตีน แบ่งแยกดำรงฐานะเบี้ยประกันภัยรับชันษาเริ่มแรก 750 กล้อนพระบาท ด้วยกันเบี้ยประกันภัยสารภาพชันษาต่ออายุ 1,600 โล้นตีน เพราะประกอบด้วยอัตราการเติบโตกระทั่ง 23% ซึ่งถือว่าดำเกิงกว่าอัตราการเติบโตของทั้งมวลงานสัญญาประกันชีวิตที่คาดงานเจริญอย่างคร่าวๆสถานที่ 15% ฮิป่องชิชิ ชโลมเอียงอิชิชะดวงเนตรแอ่งยาย มิดวงตานิ เช่นนี้ ณ 6 จันทราเริ่มแรก สร้างเบี้ยประกันภัยสารภาพรวมได้มา1,193 โล้นตีน ครอบครองเบี้ยประกันภัยรับปีจำเดิม 459 กล้อนตีน ด้วยกันเบี้ยประกันภัยรับปีสืบชะตา 734 โล้นพระบาท ใหญ่กระทั่งประมาณการ 20% กับใหญ่กว่าเบี้ยประกันภัยรับร่วมปี2554 ณช่วงเวลาเดียวกัน สิงสู่ 24.3% แหลมทองประกันภัย เดินสายประสาน แม่สื่อกับนายหน้าทั่วราชอาณาจักร เผยผลสำรวจทำแห่งหนคฤหาสน์เหงาลดลง ผู้เป็นใหญ่สมต้นโพเสี่ยว์ เกียรติศักดิ์ไกปืนรวัล ถัดลงมากรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการบริหารแม่สื่อ ประเจิดประเจ้อว่า สำหรับช่องทางแม่สื่อนั้นปิดไตรมาส 2 สิ่งของปีเจียรด้วยผลงาน 360 โล้นบาท ซึ่งเจริญกระทั่งระยะยุคเดียวกันสรรพสิ่งชันษาเดิม 39% และถ้าคิดเบี้ยประกันภัยสารภาพชันษาเริ่มแรกร่วมกับดักเบี้ยประกันภัยสารภาพชันษายืดอายุมีผลกิจธุระจรด 597 กล้อนตีน พอเปรียบเทียบกับขณะเดียวกันณปีแต่ก่อน เจริญขึ้น 85% ขนมจากเริ่มแรกสถานที่แหมะไว้จะทำยอดแยกออกได้มา 40% ของเป้าหมายปลายปีคือว่า 240 กล้อนตีน ตอนนี้ ส่งผลงานพอกับ 60% สรรพสิ่งเป้าหมายสถานที่แปะวางทั้งปีรวมความว่า 600 เลี่ยนพระบาท ดำรงฐานะให้สัญญานที่สะอาดในกึ่งปีจำเดิมที่จะทำให้การงานในที่กึ่งชันษาขนองประสบความสำเร็จเป็นผลได้มาง่ายนัก แต่ว่าดังที่สิ่งของหักออกก็ยังคงมีสิงสู่มั่ง เสียแต่ว่าไม่จังพอกับชันษาแต่ก่อนสถานที่มีเรื่องเหตุอุทกภัย รวมถึงสามารถพัฒนาการค้าแห่งหนเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ Pension choice ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราวกับจักมองเห็นได้ตวาดประกอบด้วยยอดจำหน่ายณผลิตภัณฑ์ตรงนี้คิดเป็นสัดส่วนจด 70% ซึ่งควรทำเอาผลงานสรรพสิ่ง 6 จันทราข้างหลังสรรพสิ่งปีตรงนี้ ดีกว่าชันษาที่ผ่านมาหัวหน้านัยเนตรหล่มย่า มิดวงเนตรนิ ผู้ได้รับการรังสฤษฏ์มอบดำรงตำแหน่งเอ็มดีมนุษย์ใหม่ สรรพสิ่งกงสี โตเกียวมาเรียวนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. พ.ศ. 2555 ทำงานกับหมู่โตเกียวมารีแม่นมาโดยตลอด ในที่ช่วงต้นรับผิดชอบสอดส่องในด้านกิจธุระสัญญาประกันภัยสรรพสิ่งหมวดโตเกียวลงมาเรียวน ไม่ว่าจะครอบครองฝ่ายขาย การตลาดไม่ก็ฝ่ายบุคคล จากนั้นได้รับมอบหมายงานมอบทำหน้าที่สอดส่องรับผิดชอบในที่แหล่ส่วนกิจธุระพร้อมกัน อาทิ ก้ำคบคิดหน่วยงาน ด้านกฎเกณฑ์กับดูแลความประพฤติกิจธุระ ทิศคน ฝ่ายวิเคราะห์รับรองกับทิศสินไหม ของ เมืองโตเกียวลงมาเรียวนสัญญาประกัน แดนประเทศสิงคโปร์ ขณะเดียวกันก็ช่วยกิจธุระอนุเคราะห์แจกแก่โตเกียวมารีนอินกระทบีซวนเซียกับมาเลเซียสำหรับวิถีทางนโยบายในที่การจัดการกิจธุระในที่ขั้นกรรมการผู้จัดการคนนวชาต ผู้เป็นใหญ่นัยเนตรหล่มอัยกี มิดวงเนตรนิ จะยังคงทำงานตามหลักการและหลักการสรรพสิ่งกงสี ที่เน้นการนำบอกของซื้อของขายด้วยกันบริการที่มีคุณภาพยิ่งแยกออกอายุมากลูกค้า เพื่อที่จะตอบสนองความคาดหมายและมุ่งหมายสิ่งของผู้ถือหุ้นโดยเสาะหากำไรอย่างเหมาะสมกับประหวัดความเติบโตประการยั่งยืนสิ่งขององค์กรเป็นสำคัญ รวมถึงระลึกความหมายของผู้บริโภค ตัวแทน รวมถึงพนักงานทุกคน