โผบินขับไล่รัสเซียโหม่งพื้นแผ่นดิน

อากาศนาวาขับไล่ของรัสเซียโหม่งแหล่งหล้าจวนเจียนชายแดนฟินแลนด์ นักบินรอดสลัดเนื้อตัวออกมาได้มาทัน ที่ทำการข่าวอินัยน์ตาร์-อาบสส์ที่เมืองใหญ่เขามอสพี่ บอกอ้าง นาวาอากาศดีเลิศวกราบลาดิมีร์ ดริค ผู้พูดกองทัพอากาศโซเวียต เจาะจงตวาด เกิดเรื่องอากาศนาวาขับรถขับไล่“ซู-27”ต้นฉบับ 2 เครื่องกลลำหนึ่งของกองกองทัพอากาศ เกิดอุบัติเหตุเห็นด้วยขณะที่พยายามหวนกลับยอมไปสู่พื้น ข้างในอาณาเขตท่าอากาศยานดังที่กล่าวมาแล้ว ที่อยู่ไม่ห่างขนมจากเขตแดนประเทศฟินแลนด์ยิ่งนักนัก ปฤษฎางค์เสร็จสิ้นกิจจานุกิจทำการเหาะเพื่อสืบสวนลมฟ้าอากาศตามธรรมดา ชั้นแรกพ้นไปรายงานงานจบชีวิตสรรพสิ่งนักบินแต่อย่างใด ด้วยเหตุที่กะตวาดนักบินได้มาพุ่งเนื้อตัวจากเครื่องเคราทันเวลา ก่อนที่เรือบินกำจัดแห่งสมรรถบินคว้าห่างกว่า 3,530 กิโลเมตรอย่างนี้จะโหม่งแหล่งหล้า