ให้กำเนิดโปรฯ ฟรีค่าเช่านิคมฯบ่อแก้ว สนับสนุนลงทุนเขตเศรษฐกิจแนวเขตแดน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกลูกมาตรการได้สติการลงทุนเขตเศรษฐกิจวิเศษแนวพรมแดน ปฤษฎางค์มีอาณัติสัญญาณเพิ่ม หลงเชื่อประเทศไทยยังครอบครองประเทศแห่งหนควรจะให้ทุน อัดฉีดโปรโมชั่นแรงให้เปล่าค่าเช่า-ค่าบำรุงรักษาชันษาจำเดิม น.ส.สมจิที่แห่ง์ พิกล ผู้ว่าการกนอ.(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคว้าออกมาตรการสนับสนุนการลงทุนแห่งอาณาเขตเศรษฐกิจเยี่ยมแนวพรมแดน (Special Economic Zone : SEZ) นิคมอุตสาหกรรมชลาศัยแก้ว ท้องที่วนาลีนา อำเภอไพรแดน ธานีบ่อดาลัด แห่งตอนครึ่งปีปฤษฎางค์ เนื่องจากตั้งแต่เกิดสถานการณ์กระจายเชื้อเชื้อไวรัสโคโพง-19 ส่งผลจ่ายนักลงทุนตกลงใจประวิงการลงทุน ทั้งนี้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ่อดาลัดเป็นพื้นแห่งแห่งหนมีศักยภาพในที่งานดำรงฐานะศูนย์กลางการค้าขายกับเกี่ยวระบบเศรษฐกิจในที่ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยที่รองรับห่างขนมจากทางผ่านแนวเขตประเทศกัมพูชาแทบ 3 กม.(กิโลเมตร) และยังสามารถเชื่อมต่อจรอีกทั้งเขตเศรษฐกิจวิเศษกระจุกเปรต-โอเนียง แดนเขมร กับพร้อมด้วยความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมชลาศัยดาลัดแห่งทั้งปวงปีก ทั้งปีกสาธารณูปโภค ความพร้อมปีกเนื้อที่รับการลงทุน แล้วก็สมรรถประกันได้มาว่าประกอบด้วยสมรรถนะรองรับผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนต่างประเทศได้ขวับ กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับที่ประชุมอังคณาฯ จ่ายถุงเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง 500 กลุ่มจ่ายชาวนครพนม ปตท. ขานรับแผนการรัฐบาล ขยายเวลาส่วนลดสนนราคา LPG กับ NGV สนับสนุนประชาชนเลยไปวิกฤต หยัดยืนคว้าอย่างมั่นคงถาวร เหตุด้วยมาตรการจรรโลงงานค้าขาย/จองเช่าซื้อที่ดิน (โปรโมชั่น) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมชลาศัยดาลัด ประกอบด้วยจุดเด่น มี 1.ยกเว้นค่าเช่าแผ่นดินที่พรรษาแต่ต้น ถือเอาจากวันที่ลงลายลักษณ์อักษรเช่าที่ดิน 2.ยกเว้นค่านายหน้าอภิบาลสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ชันษาแรก นับขนมจากกลางวันลงลายลักษณ์อักษรเช่าแผ่นดิน โดยมีข้อจำกัดต้องประกอบด้วยเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี แม้ว่าไม่เกินยุค 30 ชันษา และเป็นไปตามวินัย ข้อแม้อื่นๆ แห่งหน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขีดคั่น รวมทั้งต้องลงลายลักษณ์อักษรเช่าซื้อที่ดินในวันที่ 31 ส.ค. 2563 “โปรโมชั่นการเช่า/จองเช่าที่ดินแห่งเนื้อที่นิคมอุตสาหกรรมชลาศัยดาลัดแห่งหน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นตั้งหน้าจรรโลงการลงทุนในที่เนื้อที่ (Area Base) สามารถตอบปัญหานักลงทุนด้วยการลดต้นทุนการลงทุน ไม่ว่าจักดำรงฐานะ การละเว้นค่านายหน้าปกครองสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งๆ ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริการบริบูรณ์ 100% โดยเก็งแหวจะสมรรถล่อใจจ่ายนักลงทุนหันไปออกทุนแห่งเนื้อที่นิคมอุตสาหกรรมชลาศัยแก้วเพิ่มมากขึ้น” นางสาวสมจิในที่ที่์ รายงานน.ส.สมจิในที่ที่์ กล่าวขวัญผลการสำรวจสรรพสิ่งเว็บไซต์ usnews.com ซึ่งดำรงฐานะสำนักข่าวแห่งโฆษณาชวนเชื่อข้อมูล เสียง ด้วยกันการจัดอันดับต่างๆแห่งหนถือสิทธิ์ความนิยมด้วยกันมีอิทธิพลทาบคนอเมริกัน แห่งโฆษณาชวนเชื่อเอาท์พุตการจัดเกรดประเทศสถานที่กำลังดีที่งานประเดิมการทำงานมากแรงกล้าในที่พื้นแผ่นดินรายปี 2020 (Best Countries to Start a Business) พบพานว่า แหลมทองยังคงปกป้องวรรณะ 1 ของแดนสถานที่สมควรแห่งงานเริ่มแรกธุรกิจ เพราะว่าผลการสำรวจดังกล่าวใช้คืนเสนอของธนาคารโลกในที่การจัดเกรด เจาะจงแหว แหลมทองยังคงพิทักษ์ประเภทหนึ่งของงานจัดเกรดคว้าตั้งแต่พรรษา 2019 ซึ่งมองว่าการประเดิมทำกิจธุระที่ไทยกินเวลาไม่นานกับไม่ซับซ้อนไม่มีเงินเกินไป อีกตลอดอีกทั้งสมควรธรรมเนียมประเพณีที่งานสร้างธุรกรรมแห่งเป็นเงินเป็นทองไม่ผิดกว่าประเทศอื่นๆอีกด้วย