ไทยติดตลาด37ประเทศใช้ประโยชน์จากเน็ต

ไทยติดอันดับสถานที่ 37 ด้าวแห่งนำไปใช้ขนมจากอินเตอร์เน็ตเต็มที่สุดโต่งในที่โลก ขณะที่สวีกากเดน ครองแชมป์ สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ประเจิดประเจ้อเสนอผลสำรวจประเทศสถานที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมากแรงกล้าในที่แหล่งหล้า (เว็บอินเด็กซ์) ซึ่งจัดทำเพราะว่า หน่วยงาน เวิลด์ด่วนด์เว็บ ฟาวเดชะัน ผ่านพบแหวแหลมทอง อยู่ที่หลั่นแห่ง 37 ขนมจากสำนักงานตรวจทั้งมวล 61 แดนทั่วโลก เกี่ยวกับคะแนนรวมแหลมทอง ถึงที่เหมาะ 43.83 จุด จากคะแนนเต็มแห่งหน 100 วง สำหรับด้าวสถานที่มีกรรมสิทธิ์การจัดเกรดจ่ายสิงสู่แห่งหน 1 รวมความว่า สวีกากเดน คว้าคะแนนแห่ง 100 จุดเต็ม ชั้น 2 คือ สหรัฐ ได้แต้มแห่ง 97.31 จุด ประเภท 3 คือ อังกฤษแห่งคะแนน 93.83 จุด ชั้นแห่ง 4 คือ แคนนาดาแห่งคะแนน 93.42 วง กับชั้นแห่ง 5 ลงความว่า ประเทศฟินแลนด์ แห่งแต้ม 91.88 วง ซีกชั้นอื่นๆแห่งหนน่าดึงดูดรองลงมาจากลงมาเช่น ลดหลั่นแห่ง 11 ประเทศสิงคโปร์ (แต้ม 86.41 วง) ลำดับสูง-ต่ำแห่ง 20 ญี่ปุ่น (คะแนน 68.56 วงกลม)ลดหลั่นแห่งหน 34 อินโดนีเซีย (คะแนน 46.29วงกลม) และประเภทแห่งหน 47 เวียดนาม (แต้ม 24.32 วง)ขณะที่แดนแห่งนำไปใช้จากอินเตอร์เน็ตเลวที่สุดคือ เยเมน แห่งระดับสถานที่ 61 (คะแนน 0 จุด) ซิมบับเว ระดับแห่งหน 60 (แต้ม 1.94วงกลม) และบูกินาฟาผอม ประเภทแห่ง 59 (แต้ม 8.51วง) ทั้งนี้ กล่าวเจาะจง สั่งการจัดระดับดังที่กล่าวมาแล้วชดใช้กฎส่อตรวจวัดจาก ความพร้อมและความง่ายดายทั่วที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยกันกฏระเบียบในที่การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งประเทศนั้นๆ อีกตลอดอีกต่างหากมองดูแห่งเนื้อความสิ่งของสาระสำคัญ ด้วยกันผลกระทบเค้าเดิมขึ้นต่อเศรษฐกิจ เข้าผู้เข้าคน ด้วยกันการบ้านการเมือง เข้ามาแข็งตัวส่อตรวจวัดอีกด้วย นอกจากนั้น การทำข่าวในที่รายงานฉบับดังกล่าว ก่อโดยการประมวญจากแหล่งข้อมูลร่วมกับ มหโรงเรียน ให้กำเนิดซ์ฟอร์ด ตรงเวลาถึง 5 ปีครบ ซึ่งแผนดังที่กล่าวมาแล้วมีกรรมสิทธิ์เงินอุดหนุนขนมจาก กงสี กูเกิล อิงค์ ปริมาณ 1 ล้านตราสหรัฐ (เช่นเดียวกับ 31 เลี่ยนเท้า)แดนแห่งใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตรุ่งเรืองที่สุด ด้าว คะแนน1.สำนักเลขาธิการวุฒิสภาีกากเดน งานจบแนวทางสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาีกากเดน (ในระหว่างที่ญิบ) เยอรมนีไถ่ไทยขนมจากหมวดด้าวลองดูวัววิด 1002.สหรัฐ97.313.ประเทศอังกฤษ93.834.แคนที่นาดา93.425.ฟินแลนด์91.8837.ประเทศไทย43.83