ไทไม้คานประทุดาต้าเซ็นเตอร์15ไร่ทุบที่ตั้งย่านโปร่งกะปิ

“ความเป็นอิสระคอน”ลุยประสานมือผู้ส่งเสริมสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ ราคาแผน 7,300 โล้น เคาะที่ตั้งเขตโปร่งแสงเยื่อเคย ปีหน้าสนับสนุน พัฒนาที่ดิน 4,315 เกษตร บางนา-จังหวัดตราด กงสี อิสระไม้คาน อินดัสเอียงเรียวยล ไม้คานเน็คชั่น (TICON) รุ่งอรุณตลาดหลักทรัพย์ที่ไทย แหววันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้ซื้อและยอมรับหน้าสั้นใบถือหุ้นบริษัท เทคโนโลยี เล็กสเซ็ทส์ ขนมจากกงสี ดาต้า อ่อนสเซ็ทส์ มูลค่า 125.36 ล้านบาทา เพื่อที่จะประกอบธุรกิจเจริญอสังหาริมทรัพย์ประเภทแกนกลางประกาศ (ดาต้าเซ็นเตอร์) เพราะว่าสรุปเจ้าของที่พื้นแผ่นดินจำนวน 1 โฉนด ร่วมพื้นที่กะ 15 เกษตร 2 ธุรกิจ 84.20 ตร.ว. อยู่ในสภาพแห่งหนแคว้นบางกะปิ กรุงเทพฯ ดังนี้ พื้นแผ่นดินดังที่กล่าวมาแล้วจักชดใช้แห่งงานก่อสร้างและพัฒนาโครงการศูนย์ประกาศถัดไปวันข้างหน้า ระหว่างที่อิสระไม้คาน จักมีหุ้นส่วนแห่งบริษัท เทคโนโลยี แอสเซ็ทส์ สัดส่วน 51% เปลี่ยนกงสีแยกย่อย 2 กงสี คือ กงสี อิสระไม้คาน เทคโนโลยี ด้วยกันบริษัท ไทคอน กก.จิสัมปชัญญะคส์ พาร์ค ซีกอีก 49% มีหุ้นส่วนเพราะ กงสี เอสครั้งที จีงดงามภาษาซี ไทยแลนด์ พรินสิเพิล บอกช่องทางออกทุนหุ้นเจริญ พวกอีคอมเไม่ร์ซ ดาต้าเซ็นเตอร์ อินฟหยุดฯ ผลิตภัณฑ์อุปโภคเสพ ดาต้าเซ็นเตอร์บูม สารภาพไทยเวลาดิจิทัล ดังนั้น กงสีแล้วจึงประเมินมูลค่าการลงทุนด้วยกันการพัฒนาก่อสร้างแผนการ ศูนย์ข่าวสาร โดยมูลค่าการลงทุนและการพัฒนาก่อสร้างโครงการดังกล่าวอยู่แห่งหนกะ 7,300 โล้นบาทา ซึ่งถือเป็นด้านสรรพสิ่งหุ้นส่วนเมื่อคิดดูติดสอยห้อยตามส่วนสัดที่หุ้นส่วนแบ่งเข้ามีหุ้นที่หุ้นส่วนเข้าทุนกะ 3,723 ล้านบาทาความเป็นอิสระคอน ระบุตวาด งานซื้อใบถือหุ้นดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นไปตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการของกงสีก่อนหน้า แห่งหนอนุมัติจ่ายจัดตั้งกงสีแยกย่อยเพื่อจะร่วมออกทุนกับดักบริษัท เอสทีหน จีงดงามภาษาซี ไทยแลนด์ ที่การพัฒนางานให้บริการด้านแกนกลางข่าวสารในประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรแหลมทอง มีการเห็นเชิงทดดามไทไม้คาน ตามแนวงานเจริญสิ่งของ 3 หมู่อุตสาหกรรมหลักเขต ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ รถกับการติดต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้ไทไม้คาน สามารถปรับเพิ่มค่าเช่าซื้อได้บ้างแห่งบางที่ตั้ง รวมถึงเพิ่มตำแหน่งการเช่าได้มาประการไม่รีบร้อน อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าพรรษา 2562 บริษัทตั้งเป้าหมายการเจริญของเงินรายได้วางแห่งหน 15% กับมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มพูนสุทธิ 1.5 แสนตารางเมตร ยิ่งไปกว่านี้ การทำงานนวชาตๆ ที่ได้ออกทุนเจียรชนิดจัสงัว (JustCo) ซึ่งเป็นพื้นแห่งหนสำนักงานรวม และกำลังวังชาให้ทุนใหม่ อย่าบอกเลิกาต้าเซ็นเตอร์ จะอย่างยิ่งเสาแห่งหนอนุเคราะห์งานก้าวหน้าแห่งระยะห่างถัดไป เหตุด้วยเมทนีดล 4,315 ที่ดิน แดนดินบางนา-จังหวัดตราด กิโลเมตร32 แห่งกำลังจะคว้าต้นปีใบหน้า กงสีมีแผนเจริญ 5-สิบ ชันษา โดยจำต้องรอคอยข้อเท็จจริงขนมจากผู้ร่วมทุน ได้แก่ กงสี สวนอุตสาหกรรมโรจหนอ ด้วยกันนิคมอุตสาหกรรมเอเซียก่อน