ไฟเขียวใช้คืนเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบจำเดิมแสนโล้น

ชงคณะรัฐมนตรี ไฟเขียวใช้คืนเงินกู้ยืมซ่อมแซมเศรษฐกิจรอบแรกแสนล้าน วันที่ 8 ก.ค. นี้ หัวหน้ากัณฑ์ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจกับสังคมแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ไม่มิดชิดว่า ในที่วันที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู นี้ สศช. จักบอกปันออกคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นชอบแผนชดใช้เงินกู้ยืมขนมจาก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 โล้นโล้นพระบาท ในที่ส่วนสิ่งของเงินกู้ 4 แสนโล้นพระบาท ในที่รอบแรกจำนวนรวม 213 แผน ครอบครองวงเงิน 1.01 แสนโล้นพระบาท ซึ่งคณะกรรมการไตร่ตรองจักความแข็งแรงวิเคราะห์ลดวงเงินในที่แต่ละแผนปันออกได้มาเต็มที่สุดโต่ง คาดว่าโหล่จักเหลือหลอวงเงินที่แยกออก ครม. เห็นชอบสิงสู่สถานที่เก็ง 7-8 หมื่นล้านตีนเช่นนี้แผนรอบแต่ต้นจะทำให้เกิดการจ้างงาน 4 แสนราย ทำให้เกิดจำนวนเงินเดินสะพัดในเศรษฐกิจอย่างน้อย 2 รอบ ซึ่งไม่ได้คาดจักเป็นเหตุให้เศรษฐกิจขยายตัวคว้ามากขึ้น แม้ว่าสำเร็จประคองเหตุการณ์เศรษฐกิจแห่งมีสิทธิ์ความกระทบกระเทือนขนมจากวัววิด-19 อย่างรุนแรงยิ่งกว่าสำหรับแผนสถานที่มีสิทธิ์อนุมัติรอบแต่ต้น เป็นต้นว่า1. แผนการทุ่งแนวความคิดนวชาต โคกหนองน้ำที่นา2. โครงการว่าจ้าง นิสิต วงในเนื้อที่ 7 หมื่นระดับ เพื่อจะเก็บข้อมูลรากฐานของที่โล่งแจ้ง เพราะแยกออกจ้าง 2 มนุษย์ ต่อ 1 ชุมชน เงินเดือน 1.5 หมื่นตีน เป็นระยะยุค 1 ชันษา โบกมือลา! “ศกุนีสกู๊ต”แพ้งัวโพง ปิดกิจการ วันพรุ่งเบาเติมเต็มถัง!! ปตท.-โปร่งแสงขนมจากลดราคาน้ำมัน 60 สตางค์ 3. จ้างอาสาสอดส่องดูแลคนสูงวัย 1.5 หมื่นบรรดาศักดิ์ ซึ่งจะมีการอบรมมากขึ้นปัญญาแบ่งออกครอบครองผู้ชำนาญการพิเศษสอดส่องคนชรา เพื่อภาคจะยอมรับเป็นบุคลากรถัดจาก3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกับที่แวดล้อม ว่าจ้างคนดูเห็นพื้นที่ปลูกป่า ทำแนวพิทักษ์ไฟป่า เพื่อที่จะขบปัญหาฝุ่น จำนวนรวม 9,000 ราย4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าและของใหม่ จักสร้างแผนยกฐานะเศรษฐกิจ รายชุมชนเล็กๆ เพราะว่าส่งนิสิต และครู ยอมจรแห่งเนื้อที่ 3,000 ชุมชน เพื่อที่จะจากไปตรึกตรองกับยกระดับเศรษฐกิจในที่ยอกบาล รวมหมดความการเดินทาง เรื่อการกสิกรรม เป็นอาทิ5. โครงการชดใช้เงินทุนหมู่บ้าน ไปปฏิรูปผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ อาทิเช่น ปฏิรูปสมุนไพร สร้างโรงงานแจงรูปยางพารา โรงสีที่สาธารณะ ซึ่งมุข สศช. จักกล่าวปันออก ครม. ห้ามเงินตราในส่วนสิ่งของ 4 แสนโล้นพระบาท ปันออกกับกองทุนหมู่บ้านแห่งเว้น 2 แสนพระบาท ผู้เป็นใหญ่กัณฑ์ทศพร กล่าวว่า การบอกโครงการชดใช้เงินกู้ยืม 4 แสนโล้นบาทา ปันออก คณะรัฐมนตรี เห็นชอบจักประกอบด้วย 3 รอบแต่ต้น รอบเริ่มแรกในวันที่ 8 ก.ค. ตรงนี้ รอบที่สองเดือน ส.ค. กับรอบที่ 3 พระจันทร์ ก.ย. โดยลามากมีโครงการแห่งรายงานเข้า 4.64 หมื่นโครงการ วงเงิน 1.4 เลี่ยนเลี่ยนบาทา ซึ่งโครงการแห่งครอบครองการเห็นดีจะทำให้เกิดงานว่าจ้างมากขึ้นรายได้ในชุมชน ส่วนโครงการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ประโยชน์จักเปล่าผ่านการพิเคราะห์เพราะว่าเงินกู้ยืมที่จะแบ่งออกกับดักเงินทุนเอสเอ็มอี ของ ที่ทำการจรรโลงวิสาหกิจขนาดกลางกับขนาดเล็ก (สสวมันสมอง) เพื่อจะจรเอาใจช่วยผู้ประกอบตัวเล็กเข้าไปไม่ถึงเงินราคาซื้อขนมจากสถาบันการเงิน จะไม่ใช้สมบัติจากเงินกู้ 4 แสนโล้นบาทา แม้ว่าจักไปใช้เงินกู้ในส่วนของแก้ไขเศรษฐกิจ 6 แสนโล้นตีน ที่ในเวลานี้มีวงเงินเหลือ 1.9-2 แสนล้านตีน ส่วนเงินทุนเอสเอ็มอีจักขอเกี่ยวเงินตรา 5 หมื่นล้านบาทา ไม่ก็ ไม่ ณ เวลานี้รอคอยกระทรวงการคลังกล่าววงเงินลงมาแบ่งออกคณะกรรมการพิจารณาสืบสวนอยู่