ไสละครไทยบุกจีนสร้างกระแสตามรอยเที่ยว

สนับสนุนชาติไสละครแหลมทองบุกประเทศจีนก่อสร้างแนวทางสะกดรอยตามสัญจร