6จันทรามนุชสอบแม่สื่อรับรองฯ6.98หมื่น

หมดไตรมาส 2 สิ่งของชันษา 2555 จอมผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตสูงศักดิ์ขึ้นขนมจากปีก่อนถึง 7.03% นางบุษเลิก ถ่ายอาจม๊งพระอาทิตย์แห่ง์ ผู้อำนวยการสุงสิงประกันชีวิตไทย ประเจิดประเจ้อว่า งานสอบแม่สื่อประกันชีวิตสถานที่สอบผ่านยุ่งสัญญาประกันแหลมทอง จันทร์มิ.ย. 2555 ประกอบด้วยผู้สมัครสอบทั่วราชอาณาจักร 1.20 หมื่นคน เพิ่มพูนจากณที่ว่างเดียวกันของปีก่อน 7.03% รวมทั้งสิ้นของคนสมัครสอบตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2555 ประกอบด้วยหมดด้วยกัน 6.98 หมื่นคน พอกพูนขนมจากแห่งช่องไฟเดียวกันสิ่งของปีก่อน 7.89% คปภ.อธิบายพ้นไป Black List กองกลางสัญญาประกันภัย ประเทศไทยประกันชีวิตก่อสร้างสมรรถนะตัวแทน ไปสู่มากหลายทำการค้าดิจิทัลบริบูรณ์รูปแบบ ด้วยว่าเดือนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 2555 ตรงนี้ยุ่งได้มาดึงขึ้นสอบเช่นกันกระบิลคอมพิวเตอร์ณส่วนภูมิภาคเพิ่มพูนอีก 4 บุรี ตัวอย่างเช่น บุรีอุบลราชธานี เมืองจันท์ อุดรธานี ด้วยกันจังหวัดภูเก็ตรวมดำรงฐานะ 11 บุรีเพื่อที่จะรองปริมาณผู้สมัครสอบที่จะสมบูรณ์ด้วยกันเสร็จเจริญกระบิลการสอบณชนบท “งานทวีคูณของตัวแทนประกันชีวิตดำรงฐานะปัจจัยสำคัญสถานที่เป็นเหตุให้เบี้ยประกันชีพพอกพูน เฉพาะเจาะจงสถิติ 1 ม.ค.-31 พ.ค. เบี้ยประกันชีวิตินทรีย์หมายรวมหมด 1.46 แสนโล้นพระบาท เจริญทวีคูณขนมจากปีก่อนแห่งช่องไฟเดียวกัน 17.4%”นางบุษรากล่าช้าว