CAT ประสานกำลังกายก่อสร้างเคเบิลล่างธาราหมู่ใหม่สิ่งของทวีปเอเชีย-แปซิฟิค

CAT จับมือแนวร่วมคนสร้างสายไฟล่างน้ำระหว่างประเทศคนสนับสนุนใหม่ Asia Direct Cable เหตุยาว 9,400 กิโลเมตร รับผู้ให้บริการคอนเทนต์ระดับนานาชาติ ประมาณเสร็จปี 2565 พ.อ.ทั้งปวงการมีชัยชนะ หุวะนันทนทาน์ กรรมการผู้จัดการโย่ง หุ้นส่วน กสท โทรคมนาคม กำหนด (ฝูงชน) หรือ CAT ไม่มิดชิดเกี่ยวความก้าวหน้าที่การจ้าก่อสร้างสายไฟใต้ธาร ASIA Direct Cable (ADC) ในที่ขั้นแห่ง CAT ยอดเยี่ยมที่พวกสมาชิก ADC ดุกลุ่มขาคว้าประกอบด้วยการข้อมูลการช่วยกันที่จะริเริ่มกระทำสร้างหมู่สายไฟล่างธารหมู่นวชาตเชื่อมต่อกับประเทศจีน (อาณาเขตบริหารเยี่ยมฮ่องกงด้วยกันมณฑลกวางตุ้ง), ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศไทยกับเวียดนาม เพราะได้มาเลือกเฟ้นหุ้นส่วน NEC Corporation จ่ายรับหน้าที่ก่อสร้างกบิลเคเบิล ADC แห่งประกอบด้วยกรณีแวง 9,400 กิโล กะดุจักแล้วเสร็จที่3 เดือนสถานที่ 4 ของปี 2565 ดังนี้ กบิลสายไฟ ADC จะครอบครองแผนเสาในที่งานยกระดับเครือข่ายโทรคมนาคมข้ามชาติสิ่งของ CAT เพื่อรองความปรารถนาชดใช้อินเทอร์เน็ตสถานที่พอกพูนในประเทศประเทศไทย โดยการก่อสร้างระบบเคเบิลล่างน้ำ ADC ครั้งนี้จะทวีคูณศักยภาพแห่งการขยายข่ายงานโทรคมนาคมข้ามชาติของ CAT มอบเพียงพอ แข็งแรงด้วยกันหลากหลายเพื่อที่จะรองรับเทรนด์การสื่อสารด้วยกันการเชื่อมต่อระหว่างประเทศสถานที่พอกพูนสูงขึ้น ซึ่งมิได้เฉพาะเจาะจงเท่าในประเทศแหลมทอง แม้ว่ายังรวมทั้งความมุ่งมาดใช้งานของอาเซียนเช่นกัน ตะแคงเลนอร์เผย 3 เมกะเทรนด์ โลกหลังงัวโพง-19 งดงามอีเอส รีบเรียนรู้ รูปแบบงานขอเกี่ยวใช้คืนบริการ แพลตฟอร์ม work from home “กบิลสายไฟ ADC จะช่วยเอื้อเฟื้อกิจธุระสรรพสิ่งผู้ให้บริการคอนเทนต์ระดับนานาชาติ (International Content Provider) แห่งเนื้อที่โครงการ Digital Park Thailand และยังเอาใจใส่ทาบเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้นว่า 5G, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), บริการคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์, IoT, Smart City และ Big Data ยิ่งไปกว่านั้นยังสอดคล้องกับเค้าโครงระดับชาติกล่าวถึงการพัฒนาดิจิทัลเพื่อจะเศรษฐกิจกับเข้าผู้เข้าคน ก็เพราะว่าหมู่สายไฟ ADC มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือแนวนโยบาย Thailand 4.0 โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกันปฏิรูปเข้าผู้เข้าคน เพื่อก่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจสรรพสิ่งแดนให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นและทวีคูณความสามารถในที่การแข่งขันสิ่งของไทยแห่งสุดยอด “พ.อ.ทั้งปวงความมีชัยรายงานจะอย่างไรก็ตาม อีกด้วยเสถียรภาพสรรพสิ่งหมู่เคเบิลใต้สายธารใยแก้วจับแสงแวบ ADC แห่งแก่สร้างนวชาต จะทำเอาการเชื่อมต่อไปยังประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจักสนับสนุนงานเจริญสิ่งของธุรกิจในที่เอเชียจ่ายสามารถตอบสนองความต้องการสิ่งของตลาดดิจิทัลสถานที่ประกอบด้วยการเจริญอย่างมากแห่งยุค New Normal” พันเอก ทั้งปวงชัย รายงานด้วย กรณีเยี่ยมสิ่งของเลยเวลาสายไฟจะกอปรไปพร้อมด้วยสายใยแก้วนำแสงสถานที่ประกอบด้วยความจุรุ่งเรืองผลรวมมากสอง และถูกออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับทร้างไปฟฟิกหลักแหล่งโคนดุ 140 Tbps (เทเลิกเลขฐานสองทาบวินาที) เป็นเหตุให้สมรรถรับส่งข่าวสารจำนวนมากด้วยกันคล่องแคล่วได้ทุกทวีปเอเชียบูรพาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณสมบัติสถานที่มีความจุสูงศักดิ์ของสายไฟ ADC อีกทั้งพร้อมรองแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่จะใช้ความจุสูงศักดิ์ขึ้นไปภายหน้า รวมถึงรับเทคโนโลยี 5G, คประเทศลาวด์ (Cloud), อินเทอร์เน็ต (IoTs) ด้วยกันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งอันเหล่านี้เองจะพัฒนาการติดต่อสื่อสารในที่ชั้นถิ่นมอบกว้างไกลมากยิ่งขึ้น