Dave Ulrich จ้องบทบาท HR ในระยะเวลาดิจิทัล (1)

ณช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ฉันมีโอกาสได้มาพิศ VDO Youtube การคุยกักคุมระหว่าง Dave Ulrich กูรูมุขปีก HR สมัยใหม่กับดัก David Green ซึ่งดำรงฐานะเจ้าสรรพสิ่งเว็บไซด์มุขด้าน HR ชื่อ myfuturehrมันสมองcom แห่งหนเขาโดยมากสลัก สัมภาษณ์ HR Professional ทั้งภาคปฏิบัติด้วยกันคณะการลงมาเผยแพร่ในเว็บไซด์สิ่งของนกเขาอย่างต่อเนื่อง นกเขาอัญเชิญ Dave Ulrichลงมานั่งลงสังสนทนาห้ามในหัวเรื่องชื่อว่า “The Role of HR Business Partner In Digital Era”ตกว่า เหล่บทบาทสรรพสิ่ง HRBP ณยุคดิจิทัล โดย David Green ได้เอามาเผยแพร่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งน่าศึกษาเต็มที่ข้าพเจ้าแล้วก็โหยจะจับแก่นสาร ครบถ้วนแบ่งออกความเห็นส่วนตัวลงมากอปรเพื่อจะบรรยายมอบผู้อ่านทุกท่านได้มาศึกษาจากไปพร้อมกัน เพราะเรียงความชิ้นตรงนี้จักจำแนกครอบครอง 2 ตอน เพื่อจะสมรรถลงข้อปลีกย่อยแบ่งออกครบถ้วนเนื่องจาก Dave นกเขาได้มาเจรจาเอาไว้ก่อนอื่นกระผมขอเกี่ยวทำความเข้าใจกับดักคำพูดว่า HRBP ไม่ก็ HR Business Partner ในความสำคัญสามัญ กับความหมายในการคุยคราวนี้ ก็เพราะว่าคำกล่าวตวาด HRBP ไม่ใช่เพียงในประเทศประเทศไทยเท่านั้นณต่างชาติเองก็จะจำกัดความคำกล่าวแหว HRBP เช่นกันความสำคัญสถานที่ผิดแผกกัน ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยกันเอกลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน กระนั้นก็ตาม HRBP จะดูได้มาครอบครอง 2 ความเห็น ตกว่าความเห็นแห่งหน 1 ดำรงฐานะจำกัดความ HRBP ณการแจ๋บทบาทของ HR ณงานนิพนธ์ของ Dave Ulrich ในที่ช่วงแรกๆที่บ่งบอกตวาด HR มี 4 บทบาทประธานคือว่า ผู้นำความเปลี่ยนแปลง (Change Agent), ผู้ชำนาญพิเศษการว่าการ(Admin Expert), ผู้เป็นปากเสียงทำแทนเจ้าหน้าที่ (Employee Champion)และ ผู้ครอบครองหุ้นทางวิธีพลิกแพลง (Strategic Partner)ซึ่งณบทบาทสถานที่ 4 นี่เองที่จะเป็นนิยามสรรพสิ่ง HRBP ณบทบาทสิ่งของการเป็นผู้ใกล้ชิดกับดักกับการดันความสำเร็จแบ่งออกกับงานแนวคิดแห่งหน 2 เป็นจำกัดความ HRBP ในด้านสรรพสิ่งงานจัดวางแบบสร้างองค์กรสรรพสิ่ง HR สถานที่ใช้คืนเสานึกดูแห่งหนเรียกแหว HR 3 Legged Stool Model หรือไม่ก็ โครงสร้าง HR ร่างตั่ง 3 จ้ะประกอบด้วย COE (Center of Expertise) ก่อเทียบเท่ากองกลางกุนซือ HR ประจำองค์กร, Shared Service สำเร็จรวบการงานแห่งหนดำรงฐานะการงานรัว งาน Transaction เต็มที่ๆมาไว้พร้อมกัน และ HRBP รวมความว่า งานสถานที่ดำรงฐานะ HR ประจำคณะกิจธุระเน้นการนำนโยบายไปทำ ครอบครองผู้แก้ปัญหาด้านHRมอบกับหน่วยกิจธุระสถานที่ตนสอดส่องดูแลด้วยว่างานเจรจาของ Dave Ulrich ณตอนนี้ แม้เขาจะใช้หัวหัวเรื่องณการสังสนทนากันตวาด HRBP ณกาลเวลาดิจิทัล ที่คงจะทำเอา รู้แหว เป็นการกล่าวถึง HRBP ในข้อคิดเห็นสถานที่ 2 เสียแต่ว่าณเนื้อสรรพสิ่งงานพูดคุยกักคุมจักประสบความสำเร็จพูดณเชิงบทบาทสรรพสิ่ง HR ณสถานภาพสถานที่จำต้องเป็นคู่คิดแบ่งออกกับงาน จะจำต้องทำให้เสมอบทบาทเช่นไร จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นไรเพื่อรับมือกับดักกาลเวลาดิจิทัล สปานักแสดงรัตติกาลน์ จ้องบีบนวดแหลมทองระยะเวลา New Normal จำเป็นจะต้องปึกแผ่น-ชื่นใจ-เฉพาะบุคคล DNA ของ พรบ. คุ้มครองประกาศเฉพาะบุคคล เสารากฐานสำคัญของการงาน HR Dave Ulrich ถลกข้อเสนอแนะการเจรจาว่า เสารากฐานสำคัญหรือไม่ก็ Principle HR ตกว่า งานเป็นเหตุให้หน่วยงานเป็นผู้พิชิตในที่ท้องตลาดการแข่งขัน (Winner in Market Place)กับเขาได้มากล่าวย้ำประโยคตรงนี้หลายครั้งตลอดช่วงงานพูดจาโดยนกเขาบ่งบอกตวาด HR จำเป็นจะต้องตั้งอกตั้งใจมิใช่เช่นผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เท่าข้างในหน่วยงาน เสียแต่ว่าจำเป็นจะต้องนึกดูว่าสร้างเช่นไรที่จะเข้าถึงผู้ใช้พาเหียรด้วย ซึ่งนกเขามองว่า HR อีกต่างหากไม่ได้ก่อจังมากหลาย เหตุว่าทำไม HR จำเป็นต้องไปพบผู้ใช้ภายนอกเพราะว่า สมมติว่ามองดูปัจจัยที่จะเป็นเหตุให้หน่วยงานดำรงฐานะผู้ชนะในท้องตลาดการชิงดีชิงเด่น ในด้านสรรพสิ่งทรัพย์สมบัติ กลเม็ดหรือไม่ก็ระเบียบการงานในองค์กร แต่ละองค์กรก็สามารถสร้างกักคุมได้มา แต่ว่าปัจจัยที่จะเป็นเหตุให้มีความต่างกันก็ตกว่า งานมี Talent ซึ่ง HR จะลุ้นคว้า HR มี Skill Set อะไร ไม่สำคัญพอๆ กับตวาด มีจากนั้นองค์กรได้มาอะไรครั้น Dave Ulrich ถูกถามตวาด หลังจากนั้นในที่กาลเวลาดิจิทัล HR น่ามี Skill Set กระไรมั่ง Dave ตอบว่า การประกอบด้วย Skill set กระไร ไม่สำคัญ ทว่าข้อสำคัญกระทั่งก็คือว่าว่า Skill set นั้นได้มาลุ้นก่อสร้างมูลค่ากระไรไม่ก็จับกระไรลงมาแยกออกกับงาน แยกออกกับหน่วยงานสถานที่ลูกค้าไม่ก็คนนอกมองเห็นได้เหตุฉะนี้ HR จะจำเป็นจะต้องจับความรู้อะไรก็ตามที่จะทำเอาองค์กรเป็นผู้ชนะณตลาดการแข่งขัน จำเป็นจะต้องลุ้นก่อสร้างระเบียบสร้างหน่วยงานแห่งหนเอื้อแยกออกเป็นผู้ชนะ Dave มองว่า อันแห่งหนอีกต่างหากหายป่วยเจียรคือว่า HR จะจำต้องแจ้งแหวใครคือว่าลูกค้าภายนอกฉันใดผู้บริโภคพวกนั้นจดเลือกคัดดิฉัน ทำยังไงที่จะก่อสร้างหน่วยงานแห่งหนผู้บริโภคโหยคัด ซึ่ง HR ก็จำเป็นจะต้องไปพานพบจากไปฟังลูกค้าภายนอกเพื่อจักได้เข้าใจความมุ่งมาดปรารถนา หัวคิดสรรพสิ่งผู้ใช้เหล่านั้น จากนั้นเอามาพัฒนานำมาสร้างกระบิล HR แห่งหนสอดคล้องกับดักสิ่งแห่งหนมีกรรมสิทธิ์มาจากการไปพานพบผู้ใช้ HRจำเป็นจะต้องรำลึกถึงการพามนุษย์สถานที่ทราบเรื่องการสร้าง Analytics ตกว่าการพินิจพิจารณาแห่งหนช่วยมอบคำเฉลยในที่มุขการงาน เพราะ Dave กล่าวย้ำแหว การทำ Analytics ที่จะสร้างราคาในที่มุขการงาน มิใช่ประสบความสำเร็จทำAnalytics ประกาศด้าน HR ทว่าประสบความสำเร็จทำ Analytics ประกาศทางด้านกิจธุระฉันจะขออนุญาตขอให้ที่บังตาคนอ่านได้มาสืบหาประกบในที่ขณะที่ 2 ซึ่งครอบครองระยะบ๊วย แห่งหนเป็นช่วงๆสถานที่ Dave Ulrich คว้าแบ่งออกความเห็นประกบคำพูดแหว Digital HR ด้วยกัน บทบาทสรรพสิ่ง HR ในที่ปี 2025 ว่า เป็นยังไง