Dave Ulrich ดูบทบาท HR แห่งสมัยดิจิทัล (อวสาน)

จากตอนที่ต่อจากนั้น เกล้าผมได้ถ่ายทอดสิ่งที่ Dave ได้มามอบทรรศนะเอาไว้ในที่งานสนทนาในหัวเรื่องชื่อว่า “The Role of HR Business Partner In Digital Era” คือว่า ดูบทบาทสรรพสิ่ง HRBP ที่ระยะเวลาดิจิทัล ซึ่งในระหว่างที่ต่อจากนั้นจักเกิดเรื่องแห่ง Dave พูดเกี่ยว หลักพื้นฐานสำคัญสิ่งของงาน HR กับSkill Set ของ HR แห่งมีผลกระทบประกบองค์กร เพราะว่าในขณะที่ 2 ที่ครอบครองระยะในบั้นปลาย จักประสบความสำเร็จถ่ายทอดทรรศนะของ Dave Ulrich กับ HR ในที่ระยะเวลาดิจิทัลคำกล่าวดุ Digital HR ในที่แนวคิดสิ่งของ Dave Ulrich Dave เห็นว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อจะก่อสร้างข้อมูลในแนวทางดิจิทัล จะสนับสนุนให้การตัดสินใจอยู่บนบานรากฐานสรรพสิ่งข่าวสารเติบโตตัวอย่างเช่น น.ดิจิทัลที่เป็น Smart Watch แห่งวัดข่าวสุขภาพไว้ทุกเวลา เช่น ตรวจวัดงานเต้นหัวใจ วัดการนับก้าว วัดความสามารถของงานนอน เป็นอาทิ ซึ่งช่วยทำให้ผู้สวมครอบครองทราบเรื่องสุขภาพสรรพสิ่งตัวเองด้วยกันสามารถออกอุบายในการสอดส่องดูแลตัวเองได้อย่างเป็นระบบ มีข้อมูลอ้างอิงครอบครองข้อบังคับประกบคำถามที่ว่า Dave มอง Digital HR ตวาดครอบครองเช่นไร นกเขาเห็นว่า Digital HR จะประกอบด้วยแบ่งเป็น 4 Phase คือว่าPhase แห่ง 1: เน้นงานสร้างสมรรถนะ (Efficiency) ประสบความสำเร็จจับ Digital มาซ่อมขั้นตอนกระทำของ HR เป็นต้นว่า การใช้คืน SAP เป็นต้นPhase แห่ง 2: ก่อสร้างนวัตกรรม (Innovation) สำเร็จก่อสร้างสิ่งใหม่จากข่าวสารสถานที่มีอยู่อย่างพอเพียง ซึ่ง Dave เห็นว่า HR ส่วนมากฉิวเฉียว 80% จะสิงสู่ที่ Phase นี้ต่อจากนั้นPhase สถานที่ 3: พินิจพิจารณาข่าวชายดึ่มสถานที่ซูบโจทย์กิจธุระ (Informative) ประสบความสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล สร้างวิสัชนาจากข้อมูลที่จะช่วยให้องค์กรดำรงฐานะผู้พิชิตในท้องตลาดการชิงดีชิงเด่น อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูล Talent ดุ คุณลักษณะสิ่งของ Talent แปลนใดที่จะเอาใจช่วยมอบหน่วยงานแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมคว้าPhase สถานที่ 4: ก่อสร้างคดีเชื่อมโยงคนวงในองค์กรกับดักชิ้นที่อยู่รอบกายเขา (Connectedness) Dave มองว่า เหตุนี้ดำรงฐานะข้อคิดเห็นเรื่องเดิมขึ้นไปทั่วโลกที่ว่า พอประกอบด้วยเทคโนโลยีเข้าประกอบด้วยตอนบทบาทในชีวิตประจำวันนานๆเข้าไป ก็ จะทำเอามนุชรู้สึกลำพัง และแยกตัวขนมจากสภาพแวดล้อม DNA สิ่งของ พรบ. คุ้มครองข่าวสารเฉพาะบุคคล อำนาจการชิงดีชิงเด่นด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย อยู่ระดับแห่งเท่าไรในที่โลก มีการค้นคว้าส่อตวาด การสถานที่แม่บ้านระยะเวลากับ Social Media บ่อยเกิน จักทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่เพิ่มมากขึ้น ดังนี้ Dave จึ่งมองว่า HR ต้องไตร่ตรองว่จะก่อสร้างหัวใจเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นขนมจากเทคโนโลยีได้มายังไงDave บอกว่า แน่ๆต่อจากนั้นในพื้นแผ่นดินปัจสิ้นสุดันจะประกอบด้วยงานมอบผ่านข้อมูลตลอดเวลา เช่น อีฉันจากไปจ่ายของสถานที่ร้านรวงง่ายจ่าย ไม่ก็ ที่ซุปเปอร์มาเกเร็ต ยุคจรจ่ายสินค้าก็ก่อกำเนิดงานส่งข่าวสารผ่านเทคโนโลยีแล้ว เพราะฉะนี้จะเห็นตวาด งานอะไรก็ตามแห่งประกอบด้วยสัณฐานประสบความสำเร็จแชร์ข่าวสาร (Information Sharing) ก็สมรรถชดเชยเช่นกันเทคโนโลยีคว้าซึ่งการวางแผนกำลังคน ควรจะซักถามเพราะเริ่มดูแห่งกิจธุระก่อนกำหนดตวาด “จักจำต้องอะไรทำให้สำเร็จ” หลังจากนั้นถามถัดจากอีกดุ “จักทำเอาเกิดผลอีกด้วยกระบวนการยังไง”ซึ่งจะโยงใยจากไปที่การวางแผนกำลังคน ที่จะมิใช่การแปะเพราะงานทบทวนดูพางงานใช้กำลังมนุชแห่งครอบครอง “มนุษย์” ชนิดฝ่ายเดียว อาทิเช่น ใช้พนักงานประจำ พนักงาน Part Time บุคลากร Freelance แค่นั้น ทว่าอีกต่างหากจำต้องรวมถึงการวางแผนกำลังคนที่ “มิใช่คนเช่นกัน” อาทิเช่น Robot, AI เช่นกันอีกด้วย Dave ได้มาเสนอ การนำเทคโนโลยีมาใช้กับกิจธุระแห่งสนับสนุนมอบมนุษย์กระทำง่ายขึ้นเกี่ยวคดีการคัดถักใบสมัครงานที่ประกอบด้วยผู้สมัครถือเอาโพกหัวราย ถ้าหากสามารถยกมาเทคโนโลยีเข้าสนับสนุนเพราะว่ายกมาคุณลักษณะและความเก่งกาจของงานแห่งมุ่งหวังสรรพสิ่งกิจธุระนั้น รวมตัวกันตั้งต่อจากนั้นจ่ายเทคโนโลยีเข้าไปเข้าคู่กับข้อมูลสรรพสิ่งผู้สมัคร สถานที่มิใช่แค่เพียงใน Resume แต่รวมถึงข่าวสารในพื้นแผ่นดินดิจิทัล อาทิเช่น Facebook เช่นกันต่อจากนั้นเทคโนโลยีก็จักสนับสนุนถักขนมจาก 1,000 เหลือ 100 ด้วยกันจาก 100 เหลือหลอ สิบ ซึ่งครอบครองจำนวนรวมแห่งเหมาะสม และส่งต่อไปสู่ขั้นตอนสัมภาษณ์อีกด้วย “คน” ต่อไปได้บทบาทของ HR ในปี 2025 กระทู้ถามสุดท้ายที่ David Green ได้ถามกลับ Dave Ulrich คือว่า จ้องบทบาท HR ในที่ชันษา 2025 ตวาดจักดำรงฐานะอนกกระยางไร วิสัชนาเริ่มแรกแห่ง Dave ตอบ ถือเอาว่า “เกล้าผมก็ไม่ทราบได้เหมือนกัน” ทว่า Dave เขาอีกทั้งเชื่อดุ แนวพื้นฐาน ไม่ก็ Principle ของ HR ในที่ชันษา 2025 จักยังไม่กลายคือ HR ยังคงต้องก่อสร้างราคาจ่ายกับองค์กร (Add Value)เสาะแสวง ปรับปรุง กับก่อสร้าง Talent และเท้าหน้าจ่ายองค์กรออกอุบายและเกลี่ยใช้คืนเทคโนโลยีเพื่อจะชดเชยการทำงานบางอย่างซึ่งสมมติว่าดำรงฐานะเช่นนี้ จักทำให้เกิดผลกระทบกระเทือนความคิดเห็นกับการทำงานสถานที่ฉัน Outsources ไปยังต่างประเทศ ก็จักกลับเข้ามาครอบครอง Insources ในประเทศอีกด้วยการใช้คืนเทคโนโลยีแทนที่กับอีกสิ่งเอ็ดแห่ง Dave บอกตวาด ไม่อ่อยแน่แก่ใจคือ ต่อไปนี้งานแหมะแบบสร้างงาน HR จะแปะเช่นไรห้ามชะงัดที่จะซูบปัญหาหน่วยงานได้อย่างครบเครื่องคำพูดทิ้งท้ายของ Dave น่ารู้ยิ่งนัก นกเขาบ่งบอกดุ “เกล้าผมห่วงใยเหตุคน ข้าพเจ้ามองว่า HR ควรจะก่อสร้างเหตุเกี่ยว (Connectedness) สรรพสิ่งคนกับดักสำนักงาน ก็เพราะว่าเขาเปลืองเวลาในที่ที่ทำงานนานกระทั่งสถานที่บ้านไม่ก็ที่อื่นๆ ดังนี้ วงในองค์กรน่าจะครอบครองความช่ำชองแห่งสะอาด ให้นกเขาได้มารู้เติมเต็ม ด้วยกันหัวใจว่าที่ทำการทำงานป็นที่ของเขา อย่างถ่องแท้”