Dave Ulrich ดูบทบาท HR ในยุคดิจิทัล (ยุติ)

ขนมจากตอนที่หลังจากนั้น ผมได้มาถ่ายทอดสิ่งที่ Dave ได้มาให้การเห็นเอาไว้ในการเจรจาในข้อความชื่อว่า “The Role of HR Business Partner In Digital Era” ถือเอาว่า จ้องบทบาทสรรพสิ่ง HRBP ในระยะเวลาดิจิทัล ซึ่งตอนที่จากนั้นจะเป็นเรื่องแห่ง Dave พูดเกี่ยว หลักรากฐานสำคัญสรรพสิ่งการทำงาน HR และSkill Set สิ่งของ HR ที่ส่งผลดามหน่วยงาน เพราะว่าที่ตอนที่ 2 แห่งครอบครองตอนท้ายที่สุด จะได้ผลถ่ายทอดทรรศนะของ Dave Ulrich กับดัก HR ณเวลาดิจิทัลถ้อยคำตวาด Digital HR ที่เจตคติสิ่งของ Dave Ulrich Dave คิดว่า การชดใช้เทคโนโลยีเพื่อจะสร้างข้อมูลณหนทางดิจิทัล จะสนับสนุนให้การตกลงใจสิงสู่บนพื้นฐานสรรพสิ่งข่าวสารเติบโตยกตัวอย่างเช่น นาฬิกาดิจิทัลที่ครอบครอง Smart Watch ที่ตรวจวัดข่าวสารสุขภาพอนามัยวางทุกเมื่อ เช่น ตรวจวัดงานเต้นหัวอกหัวใจ วัดงานนับสาวเท้า วัดความสามารถสิ่งของการเค้ง เป็นต้น ซึ่งลุ้นเป็นเหตุให้ผู้ใส่ถือสิทธิ์ได้เรื่องอนามัยสรรพสิ่งตัวเองด้วยกันสามารถวางแผนในงานสอดส่องตนเองได้มาอย่างมีระบบ ประกอบด้วยข่าวสารอ้างอิงครอบครองเกณฑ์ดามกระทู้ถามที่ว่า Dave มอง Digital HR ตวาดครอบครองอย่างไร เขาเห็นว่า Digital HR จักประกอบด้วยแยกครอบครอง 4 Phase คือPhase แห่งหน 1: ย้ำการสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการจับ Digital มาซ่อมกระบวนการกระทำสรรพสิ่ง HR อาทิ งานใช้ SAP เป็นต้นPhase ที่ 2: ก่อสร้างนวัตกรรม (Innovation) ได้ผลก่อสร้างของใหม่ขนมจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างเพียงพอ ซึ่ง Dave คิดว่า HR เป็นส่วนใหญ่เฉียดฉิว 80% จักสิงสู่ณ Phase นี้หลังจากนั้นPhase แห่งหน 3: พินิจพิจารณาประกาศริมลึกแห่งหนซูบปัญหางาน (Informative) สำเร็จพินิจพิจารณาข้อมูล ก่อสร้างวิสัชนาจากประกาศที่จะลุ้นจ่ายองค์กรครอบครองผู้พิชิตณตลาดการชิงดีชิงเด่น เช่น การวิเคราะห์ข่าวสาร Talent แหว คุณสมบัติสิ่งของ Talent ต้นร่างไหนที่จะสนับสนุนจ่ายองค์กรแข็งแกร่งยิ่งกว่าดั้งเดิมได้มาPhase แห่งหน 4: ก่อสร้างคดีเชื่อมคนวงในหน่วยงานกับสิ่งที่อาศัยรอบกายเขา (Connectedness) Dave เห็นว่า เรื่องนี้เป็นข้อคิดเห็นเรื่องเดิมขึ้นไปทั่วโลกที่ว่า พอประกอบด้วยเทคโนโลยีเข้ามาประกอบด้วยตอนบทบาทในชีวิตประจำวันนานๆเข้า ก็ จะทำให้มนุชรู้ไม่มีพวก กับแยกตัวจากสิ่งแวดล้อม DNA สิ่งของ พรบ. ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล พลังการชิงดีชิงเด่นข้างทรัพยากรบุคคลสรรพสิ่งแหลมทอง สิงสู่ชั้นแห่งเท่าไหร่ที่แหล่งหล้า มีงานวิจัยชี้ให้เห็นแหว งานแห่งคนรับใช้กาลเวลากับ Social Media บ่อยเกิน จะทำให้เกิดหัวใจหดหู่มากขึ้น ดังนี้ Dave แล้วจึงมองว่า HR ต้องทบทวนดูว่จักก่อสร้างหัวอกเกี่ยวแจกบังเกิดขนมจากเทคโนโลยีคว้าเช่นไรDave บอกตวาด จริงจากนั้นณพื้นแผ่นดินปัจสิ้นสุดันจักประกอบด้วยงานส่งผ่านข้อมูลทุกเมื่อ อาทิ เราเจียรซื้อของแห่งร้านรวงหวานคอแร้งจ่าย หรือ ณซุปเปอร์มาเกเร็ต เวลาเจียรจ่ายสินค้าก็ก่อกำเนิดการส่งข่าวสารผ่านเทคโนโลยีหลังจากนั้น ดังนี้จะเห็นตวาด การทำงานอะไรก็ตามแห่งมีสัณฐานสำเร็จแชร์ประกาศ (Information Sharing) ก็สามารถชดใช้เช่นกันเทคโนโลยีได้มาซึ่งการวางแผนกำลังคน ควรจะตั้งคำถามโดยริเริ่มเหล่ที่การทำงานก่อนกำหนดแหว “จะจำต้องอย่างไรทำให้บังเกิดผล” หลังจากนั้นถามถัดจากอีกตวาด “จะเป็นเหตุให้สำเร็จอีกด้วยขั้นตอนยังไง”ซึ่งจักโยงไปแห่งหนการวางแผนกำลังคน ที่จะหามิได้การแปะโดยงานไตร่ตรองแทบงานใช้กำลังมนุชแห่งดำรงฐานะ “มนุษย์” ประการโดด อาทิ ชดใช้พนักงานประจำ เจ้าหน้าที่ Part Time พนักงาน Freelance เท่านั้น แต่อีกทั้งจำเป็นต้องรวมถึงการวางแผนกำลังคนแห่งหน “หามิได้มนุษย์ด้วย” เป็นต้นว่า Robot, AI เช่นกันด้วย Dave ได้เสนอ การนำเทคโนโลยีลงมาใช้กับการทำงานแห่งหนสนับสนุนจ่ายคนปฏิบัติการหวานคอแร้งขึ้นไปเกี่ยวคดีงานเลือกเฟ้นกรองใบสมัครที่มีผู้สมัครนับโพกหัวราย แม้สามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะว่าหยิบยกคุณลักษณะด้วยกันความสามารถสิ่งของการทำงานแห่งหนอยากของงานตรงนั้น เป็นตัวก่อตั้งแล้วแจกเทคโนโลยีเข้าเข้าคู่กับประกาศสิ่งของผู้สมัคร แห่งมิใช่แค่เพียงใน Resume แต่รวมไปถึงประกาศที่แหล่งหล้าดิจิทัล เป็นต้นว่า Facebook ด้วยแล้วเทคโนโลยีก็จักช่วยกรองจาก 1,000 หลงเหลือ 100 กับจาก 100 เหลือ 10 ซึ่งดำรงฐานะจำนวนที่สมน้ำสมเนื้อ ด้วยกันส่งต่อเข้าสู่ขบวนการสัมภาษณ์เช่นกัน “มนุช” ถัดไปได้มาบทบาทสิ่งของ HR ในปี 2025 คำถามสุดท้ายแห่ง David Green ได้มาถาม Dave Ulrich คือ เหล่บทบาท HR ที่ชันษา 2025 แหวจักเป็นอกระยางใด วิสัชนาแต่ต้นที่ Dave ซูบ ตกว่า “ผมก็ไม่ทราบได้เหมือนกัน” เสียแต่ว่า Dave เขาอีกทั้งเชื่อดุ หลักการรากฐาน หรือ Principle ของ HR ในปี 2025 จักยังเปล่าเปลี่ยนไปตกว่า HR ยังคงจำต้องสร้างค่าจ่ายกับดักหน่วยงาน (Add Value)สืบหา เจริญ กับก่อสร้าง Talent และผู้นำแจกองค์กรวางแผนกับปรับใช้คืนเทคโนโลยีเพื่อที่จะชดเชยงานบางสิ่งซึ่งแม้ครอบครองเช่นนี้ จักทำให้เกิดผลกระทบมุมกลับกับดักการงานแห่งเรา Outsources เจียรอีกต่างหากต่างประเทศ ก็จักกลับมาเข้าเป็น Insources ในประเทศอีกด้วยการใช้คืนเทคโนโลยีแทนกับอีกชิ้นเอ็ดแห่ง Dave บอกแหว เปล่าอ่อยแน่ใจถือเอาว่า จากนี้ไปงานแปะโครงสร้างการทำงาน HR จะแปะเช่นไรกักคุมได้จริงที่จะตอบโจทย์องค์กรได้ชนิดครบเครื่องคำพูดทิ้งท้ายของ Dave น่ารู้จัง นกเขาบอกแหว “กระผมสนใจเรื่องมนุช ผมเห็นว่า HR ควรจะก่อสร้างคดีเกี่ยว (Connectedness) ของมนุษย์กับดักสำนักงาน ก็เพราะว่านกเขาเปลืองเวลาที่สำนักงานนานกว่าแห่งหนบ้านหรือที่อื่นๆ ดังนั้น วงในองค์กรน่าถือสิทธิ์ประสบการณ์แห่งหนบริสุทธ์ แจกเขาได้รู้เติมเต็ม ด้วยกันหัวอกว่าที่สร้างการงานป็นที่ของเขา อย่างครบถ้วน”