ITU มองแหลมทองปรับปรุงข้างโทรคมนาคมสูงขึ้น

เลขาธิการ ITU เล่าการสื่อสารแห่งหนปฏิรูปที่แหลมทองจักสนับสนุนยกสถานภาพดำรงฐานะเข้าผู้เข้าคนมากมายเมธา แนะแนวคุมสอดส่องทว่าเปล่าควรจะจำกัดพร่ำเพรื่อ กำลังมันสมองอำเภออ.ธเรศ อุดแห่งธนูี ประธานกรรมการการงานออกอากาศ ภารกิจโทรทัศน์ และกิจจานุกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) รายงานแห่งธุรกิจปาฐกถาเยี่ยมภายใต้เรื่อง “ทรรศนะสิ่งของเลขาธิการสมาพันธ์โทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือไม่ก็ ITU กับการดูแลดูแลแห่งยุคละลายร่วมตัวนำ” ว่า กสทช. มีการช่วยกันกับ ITU แห่งหลายข้างสิ่งลวงตาลวงใจโฉบาน อีกด้วยเมธากับความช่ำชองสิ่งของ ITU ได้สร้างผลดีดามกิจจานุกิจกระจายเสียง การงานโทรทัศน์ กับภารกิจโทรคมนาคมของประเทศไทย ตลอด 2 หน่วยงาน ได้สมคบคิดกันแห่งมากโครงการ เช่น โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพราะทั่ว ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ปันออกประชาชนได้เข้าถึงบริการโทรคมนาคมประการเสมอเหมือน หรือแผนปฏิรูปความสามารถบุคลากรของ กสทช. ที่ทำการ กสทช. กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปัจจุบัน กสทช. มีกรรมสิทธิ์งานเอื้อเฟื้อจาก ITU ในที่การให้คำปรึกษาเกี่ยวพันการประมูลระลอกคลื่นความถี่ 3G เพราะว่า ITU ได้มาทำรายงาน Thailand 3G Auction Review Report ซึ่งผลการศึกษาได้คาดคะเนและรับรองว่า การประมูลลูกคลื่นความถี่ 3G คล้องจองกับดักกฏเกณฑ์ระหว่างชาติ ด็อกเตอร์ฮามามองดูน ตูเร เลขาธิการ ITU กล่าวว่า ประเทศไทยประกอบด้วยการใช้คืนโทรศัพท์มือถือจำนวนรวมเกินกระทั่ง 100% ต่อจากนั้น แล้วก็มองเห็นโอกาสสิ่งของงานใช้การสื่อสารที่จะเข้ามาปรับปรุงทุกๆ สิ่งคว้าดำรงฐานะอย่างดี จุดมุ่งหมายสูงสุดสรรพสิ่ง ITU รวมความว่างานเหลือบเห็นเข้าผู้เข้าคนดำรงฐานะสังคมสูงสุดเมธา สถานที่กลางเมืองสามารถที่จะเข้าถึงด้วยกันใช้คืนฐานข้อมูลเมธา ปฏิรูปชกต่อยอดอยากด้วยกันสอนกักคุมคว้าอย่างกว้างขวาง ในที่แง่มุม ITU การประมูลสัมปทานลูกคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่ผ่านมาสิ่งของประเทศไทยจัดสัมฤทธิผลได้มาครอบครองอย่างดีสูงสุด สามารถปันส่วนคลื่นความถี่คว้าเป็นผลเป็นผล เฉพาะบุคคลเห็นว่า การประมูลคลื่นความถี่สิ่งของประเทศไทยมีงานกำหนดนโยบายได้มาสมน้ำสมเนื้อ ไม่เน้นเนื้อความเงินรายได้ขนมจากการประมูลพร่ำเพรื่อ ประกอบด้วยงานมองเนื้อความคุณประโยชน์สิ่งของผู้ซื้อเป็นหลัก จึงทำให้การประมูลเปล่าก่อให้เกิดปัญหา จนเกิดผลแบ่งออกผู้กอปรการงานโทรคมนาคมเปล่าสามารถให้บริการได้มาดังที่ทุนเดิมให้บริการนั้นดำเกิงเกินไป ทร่อง คลอดหุ้นกู้ทำให้รุ่งเรืองขึ้นแข็งหน่วยงานดิจิทัล จิตใจกับการสื่อสารผ่านแชทไลน์ กลางเมืองน่ามีโอกาสมีสิทธิ์บริการโทรคมนาคมฐานรากแห่งทั่วถึง ชิ้นจะทำเอากลางเมืองสามารถเข้าถึงข่าวช้าง ความฉลาดปะปนกัน รวมทั้งบริการปะปนกัน จากภาครัฐได้ เพราะว่าไม่มีข้อจำกัดแห่งกรณีระยะทางถัดไป ช่วงปัจจุบันกระทั่ง 2 ที่ 3 สรรพสิ่งพลเรือนในที่โลกตรงนี้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มาต่อจากนั้น จุดหมายในที่สุด คืองานเกี่ยวโยงกลุ่มนี้จักทำให้เจียรไปสู่สังคมมากมายความฉลาด (Knowledge Society) และที่เข้าสังคมเลิศปัญญาดังกล่าว กลางเมืองจะต้องสามารถสร้าง 4 เช่นนี้ได้ ตัวอย่างเช่น 1. กลางเมืองจำเป็นจะต้องเข้าถึงปัญญากลุ่มนี้คว้า 2. กลางเมืองจำเป็นต้องสมรรถใช้คืนเมธาเหล่านี้คว้า 3. ประชาชนสามารถสร้างความฉลาดคว้า 4. ประชาชนสามารถค้ำจุนความฉลาดนี้คว้าเหตุด้วยแหลมทอง ความแข็งแรงอยู่ในที่ระยะเปลี่ยนเปลี่ยนจาก Analog เจียรไปสู่ Digital TV นอกเหนือจากการปกครองคลื่นความถี่แบ่งออกพอกับการงานวิทยุและภารกิจทีวีแล้ว อีกต่างหากควรจำเป็นจะต้องนึกถึงการกำหนด Digital Dividend แห่งระยะ 700 MHz เพื่อที่จะเปิดโอกาสจ่ายกลางเมืองเข้าถึงบริการ บรอดแบนด์ได้มาชนิดทั่วถึง จึงจะนับประสบความสำเร็จชดใช้คลื่นความถี่คว้าอย่างมีประสิทธิภาพ แห่งข้อคิดเกี่ยวกับการกำกับสอดส่องที่เนื้อความการใช้องค์ประกอบพื้นฐานร่วมกัน โหยจ่ายสอดส่องดูแลเนื้อความการตัดทอนการลงทุนซ้ำซ้อน ก็เพราะว่าจะทำให้ต้นทุนบริการลดลง สิ่งจะเป็นเหตุให้กลางเมืองสามารถเข้าถึงบริการได้เติบโตอย่างไรก็ตาม ที่ข้อความของวิถีทางการควบคุมดูแลการงานโทรคมนาคม น่าครอบครองแบบ Light- Touch Regulation คือการกำกับสอดส่องดูแลแบบไม่ลงเจียรควบคุมเต็มแรงไม่มีเงินเกินควร แม้ว่าจักวางธุระปันออกกลไกในที่ท้องตลาดจำกัดกันเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การดูแลสอดส่องแห่งงดงามสุดโต่งรวมความว่างานไม่จำเป็นจำเป็นต้องจรกำกับสอดส่องดูแล เพราะ ITU เอง อิฉันใช้การปันออกข้อแนะ (Recommendation) ผลัดเปลี่ยนงานออกข้อกำหนด กฎหมาย กับใช้กระบวนการแสวงหาเสียงร่วมของสมาชิกยิ่งกว่าจักใช้คืนกระบวนการโหวต