ITU มองไทยเจริญปีกโทรคมนาคมสูงขึ้น

เลขาธิการ ITU บอกการติดต่อสื่อสารที่ปรับปรุงที่ไทยจะลุ้นยกระดับครอบครองเข้าผู้เข้าคนสูงสุดความรู้ ชี้แนะกำกับสอดส่องแม้ว่าเปล่าน่าควบคุมพร่ำเพรื่อ พล.อำเภออำเภอธเรศ อุดณศรี ประธานกรรมการกิจการออกอากาศ การงานโทรทัศน์ กับการงานโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เสนอแห่งการงานปาฐกถาเยี่ยมภายใต้ข้อ “เจตคติของเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมข้ามชาติ หรือว่า ITU กับดักการคุมดูแลณเวลาละลายร่วมตัวนำ” ตวาด กสทช. มีความร่วมแรงร่วมใจกับดัก ITU แห่งแหล่ปีกสิ่งลวงตาลวงใจวนาน อีกด้วยความรู้กับความเชี่ยวชาญสรรพสิ่ง ITU ได้มาสร้างประโยชน์ดามกิจจานุกิจกระจายเสียง การงานทีวี กับกิจการโทรคมนาคมของไทย ทั่ว 2 องค์กร คว้าร่วมมือกันณมากแผนการ อาทิ แผนการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพราะว่าทั่วกัน ซึ่งมีจุดประสงค์ให้กลางเมืองคว้าเข้าถึงบริการโทรคมนาคมอย่างเหมือน หรือว่าแผนเจริญสมรรถภาพพนักงานสรรพสิ่ง กสทช. สำนักงาน กสทช. ด้วยกันอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปัจจุบัน กสทช. ได้มาการสนับสนุนจาก ITU ที่งานให้คำปรึกษาเกี่ยวการประมูลลูกคลื่นความถี่ 3G เพราะ ITU ได้ทำเสนอ Thailand 3G Auction Review Report ซึ่งผลการศึกษาได้หยั่งกับรับรองดุ การประมูลลูกคลื่นความถี่ 3G สอดคล้องกับดักเกณฑ์ระหว่างชาติ ดร.ฮาลงมาแลดูน ตูเร เลขาธิการ ITU กล่าวว่า แหลมทองมีการใช้คืนโทรศัพท์มือถือปริมาณพ้นกระทั่ง 100% หลังจากนั้น จึ่งมองเห็นจังหวะสิ่งของงานใช้การสื่อสารที่จะเข้ามาเจริญทุกๆ อันคว้าครอบครองอย่างยอดเยี่ยม ความมุ่งหมายอุดมของ ITU คือการเห็นเข้าสังคมเป็นเข้าผู้เข้าคนอุดมปัญญา แห่งกลางเมืองสมรรถที่จะเข้าถึงและใช้ฐานข้อมูลปัญญา พัฒนาชกต่อยฝืดเคืองด้วยกันสอนกันได้อย่างกว้างขวาง ที่การเห็น ITU การประมูลใบอนุญาตลูกคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่ผ่านมาของแหลมทองนับประสบผลสำเร็จได้มาครอบครองอย่างยอดเยี่ยมสูงสุด สามารถจัดสรรระลอกคลื่นความถี่ได้มาสำเร็จบังเกิดผล เฉพาะตัวเห็นว่า การประมูลระลอกคลื่นความถี่ของไทยมีการวางนโยบายได้สมน้ำสมเนื้อ เปล่าย้ำคดีเงินรายได้จากการประมูลบ่อยเกิน มีงานเหล่คดีคุณประโยชน์สิ่งของลูกค้าเป็นหลัก จึงทำให้การประมูลไม่ก่อให้เกิดโจทย์ จนสำเร็จแจกผู้กอปรการงานโทรคมนาคมเปล่าสมรรถให้บริการได้ดังที่ต้นทุนให้บริการตรงนั้นสูงเกินไป ทรู คลอดหุ้นกู้เพิ่มพูนแข็งหน่วยงานดิจิทัล อารมณ์กับดักการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแชทไลน์ กลางเมืองน่ามีโอกาสถือสิทธิ์บริการโทรคมนาคมพื้นฐานแห่งทั่วกัน อันจะเป็นเหตุให้กลางเมืองสมรรถเข้าถึงข้อมูลช้าง ปัญญาปะปนกัน รวมถึงบริการปะปนกัน จากภาครัฐได้ เพราะว่าไม่มีข้อจำกัดณคดีระยะทางถัดจาก ช่วงปัจจุบันกว่า 2 ณ 3 สรรพสิ่งพลเมืองที่แหล่งหล้านี้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มาจากนั้น จุดหมายปลายทางท้ายที่สุด คือการเกี่ยวกลุ่มนี้จะทำเอาจรไปสู่สังคมบริบูรณ์ปัญญา (Knowledge Society) และที่เข้าผู้เข้าคนอุดมเมธาดังที่กล่าวมาแล้ว กลางเมืองจักจำต้องสามารถก่อ 4 กระนี้ได้ เป็นต้นว่า 1. ประชาชนต้องเข้าถึงปัญญากลุ่มนี้คว้า 2. กลางเมืองจำเป็นต้องสามารถใช้ความรู้เหล่านี้ได้ 3. กลางเมืองสามารถก่อสร้างเมธาได้ 4. ประชาชนสามารถเผื่อแผ่เมธานี้คว้าด้วยประเทศไทย กำลังสิงสู่ณช่วงสับเปลี่ยนผ่านขนมจาก Analog จรไปสู่ Digital TV นอกเหนือจากการปกครองระลอกคลื่นความถี่แจกพอกับกิจการวิทยุด้วยกันการงานทีวีหลังจากนั้น อีกต่างหากน่าจำต้องประหวัดการกำครั้งด Digital Dividend ที่ตอน 700 MHz เพื่อให้โอกาสแจกประชาชนเข้าถึงบริการ บรอดแบนด์ได้มาประการทั่วกัน จึงจักนับเสร็จชดใช้ลูกคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณข้อคิดเกี่ยวข้องการคุมสอดส่องแห่งกรณีงานใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมมือ หิวให้ดูแลคดีงานลดการลงทุนซ้ำซ้อน ก็เพราะว่าจะทำให้เงินลงทุนบริการลดลง อันจะเป็นเหตุให้กลางเมืองสามารถเข้าถึงบริการคว้าเจริญจะอย่างไรก็ตาม แห่งกรณีสิ่งของหลักการกำกับดูแลการงานโทรคมนาคม น่าเป็นภาพร่าง Light- Touch Regulation คือการกำกับสอดส่องต้นฉบับเปล่าลงจรควบคุมเต็มแรงไม่มีเงินเกินเลย เสียแต่ว่าจักช่างแจกกลไกณท้องตลาดจำกัดกันเอง ซึ่งอาจจะทูลคว้าตวาด การกำกับสอดส่องดูแลแห่งดีสุดขอบถือเอาว่าการไม่จำเป็นต้องไปคุมดูแล เหตุด้วย ITU เอง เราใช้การแจกข้อแนะนำ (Recommendation) ทำแทนงานออกลูกข้อกำหนด เทศบัญญัติ และใช้คืนขบวนการแสวงหาเสียงร่วมสรรพสิ่งสมาชิกมากกว่าจักใช้กระบวนการโหวต