WFH ตกว่าตัวชี้ตรวจวัดเหตุจำเป็นแห่งการชดใช้ทรัพยากรคน

แถว จัดการมนุษย์บนบานศาลกล่าวความต่าง โดย ดิลก ระบุหาญมาถึงวันนี้ คำกล่าวว่า WFH หรือไม่ก็ Work From Home ลงความว่าการปฏิบัติธุรกิจจากที่ที่อยู่มิใช่คำสถานที่แปลกใหม่เพราะพื้นโลกธุรกิจสรรพสิ่งที่อยู่ดิฉันอีกต่อไปเพราะธุรกิจทางไกลขนมจากสถานที่ที่อยู่ พละกลายเป็น New Normal หรือไม่ก็วิถีชีวิตใหม่สถานที่เจ้าเชื้อไวรัส COVID-19 มาสนับสนุนจัดแยกออกเกิดขึ้นฉบับร่างไม่ทันการได้มาสร้างฐานะบางคนริเริ่มศาสนาเชน ปรับพฤติกรรมได้มา สร้างประสิทธทิวภาพแห่งกิจธุระคว้าประการไม่ตกหายดุจลงมืออยู่ที่ทำงานธรรมดาๆ ทั้งๆ ที่บางท่าน หวนกลับพบภาวะแปลกใจ จัดการตนเองไม่ไหว ไม่ตรัยาสู้ริอ่านแบ่งกาลเวลาแห่งไม่มีหัวเค้าหน้าไม่ก็เจ้านายไม่มีเงินไม่สามารถดำเนินการออกมาได้มาเต็มประสิทธิภาพสิ่งแห่งข้าพเจ้าจ้องจากงานแห่งหน่วยงานกระยาเลยคว้ามีการก่อ WFH มาคว้าระยะเวลาร่วมญิบจันทรา กระผมเหลือบเห็นชิ้นแห่งหน WFH ได้มามีบทบาทโดยธรรมชาติสรรพสิ่งตัวเลี่ยนเอง ลงความว่า งานเป็นรูปเป็นร่างแสดงวัดความจำเป็นในงานชดใช้ทรัพยากรบุคคล สาเหตุแห่งหนกระผมมองดังนี้ก็เพราะว่าข้าพเจ้าเห็นดุ งาน WFH ได้มาเป็นเหตุให้เห็นอย่างไรบางสิ่งแห่งชัดแจ๋วขึ้นไปแห่งธุรกิจที่ดีฉันอาจจะไม่ได้มองเห็นจากงานที่ทำการแปลนสามัญเพราะเกล้ากระผมเห็นว่า สิ่งของแห่งหนเป็นตัวถักความจำเป็นของงานชดใช้ทรัพกว้านรบราุคคลแห่งเหลือบเห็นคว้าเมื่อสร้าง WFHมี1. งานคว้าผลลัพธ์ (Output) งานแห่งสำนักงานธรรมดาๆจะก่อเกิดบรรยากาศต้นร่างสนับสนุนๆกักคุมดำเนินการใสธุรกิจจักมีคนอ้างถึงมีส่วนณงานทำให้เกิดชิ้นงานหรือว่าผลออกมาคว้ามากมายมนุษย์ จึ่งทำเอามนุชที่ทำงานแปลน Free Rider หรือว่าทำต้นร่างนั่งพิงเสี่ยวอีกทั้งดูเหมือนมีผลกระทบธุรกิจแจกมองเห็น แม้ว่าพอธุรกิจเป็น WFHมนุชกลุ่มนี้จักเปล่าสามารถก่อสร้างผลสรุปออกมาคว้า2. การละครความรับผิดชอบ ( Accountability) การงานแปลน WFH จะจำเป็นต้องประกอบด้วยความรับผิดชอบกับสิ่งแห่งหนรูปได้รับมอบหมายให้ดำเกิงยิ่งนัก ประกอบด้วยงานประชิดทาบ การจำเป็นต้องทำเอาบังเกิดผลด้วยตนเอง ซึ่งถ้ามนุษย์แห่งหนฉีกความรับผิดชอบจากนั้น ธุรกิจฉบับร่าง WFH จะชี้ให้เห็นได้มาเห็นชัดชินขึ้นไป DNA ของ พรบ. คุ้มครองประกาศส่วนบุคคล ซูเปอร์โพลพูด “New Normal” ใหม่ณวิถีชีวิตสรรพสิ่งคนไทย 3. งานมีวินัยสิงสู่ณตัว (Self-Discipline) การงานต้นร่างไม่มีผู้ใดควบคุม สอดส่อง ปราศจากบรรยากาศแห่งหนจำเป็นต้องให้เกียรติหัวโจก หรือให้เกียรติเกลอร่วงาน เป็นธรรมดาที่จะทำเอามนุษย์ที่ปราศจากกฎเกณฑ์แห่งตนเองจักไกว กับไม่สมรรถควบคุมตัวเองแยกออกทำแห่งหนตนรับผิดชอบคว้า4. ความคิดสร้างสรรค์ (Initiatives) แห่งการงานมักจะมุ่งหวังการแก้ปัญหาด้วยขบวนการนวชาตๆ หรือทัศน์นวชาตๆแห่งการงานเทียบเท่า การงาน WFH จะเป็นตัววัดได้มาอย่างดีดุ ใครสมรรถรังสฤษฏ์สติปัญญา ขั้นตอนดำเนินการที่งดงามออกมาได้มา เพราะในสถานการณ์ WFHจักพ้นไปโอกาสจักถือจับรับฟังสติปัญญาของผู้ร่วมงานลงมาเนรมิตครอบครองสรรพสิ่งตนเองได้5. งานครอบครองกรุ๊ป (Team Player) เสียแต่ว่างานแปลน WFH จักประกอบด้วยเรื่องไกลทางกายภาพกับเพื่อนร่วมงานเป็นเหตุให้งานได้ดำเนินการต้นร่างเป็นพวกเทียบเท่าจะทำได้ทุเสียแต่ว่าเกล้ากระผมหวนกลับมองว่าแห่งสถานการณ์ฉบับร่าง WFH จักเป็นสถานการณ์แห่งงดงามเต็มที่ที่จะบ่งบอกคว้าดุใครเป็นกุณฑีทำครอบครองทีมได้ดิบได้ดี ก็เพราะว่านกเขาจำเป็นต้องจะจำต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานเพราะว่าไม่ได้เจอะกัน เสียแต่ว่าจักจำต้องมอบได้มาการงานโดยที่เพื่อนร่วมงานก็เต็มอกเต็มใจที่จะเป็นเหตุให้6. ภาวะผู้นำ (Leadership) การปกครองกรุ๊ปแห่งไม่ได้สิงสู่แห่งหนเดียวกัน ผู้นำจะจำเป็นต้องสิงภาวะผู้นำแห่งหนครบเครื่องพอให้เกิดประสิทธิภาพอุดม ตั้งแต่งานสืบเสาะต้นร่าง Check In ทุกวันการก่อสร้างเรื่องชัดแจ๋วณจุดหมายงานก่อสร้างแรงดลใจแจกลูกน้องการสร้างบรรยากาศแจกก่อกำเนิดความกลมเกลียวแม้จะอยู่ไกลลิบกักคุมก็ตามเหตุฉะนี้ WFH ไม่เพียงแต่เป็นตัวกรองบุคลากรทั่วไป แต่ว่าอีกต่างหากเป็นตัวกรองภาวะผู้นำสิ่งของเจ้านายเช่นกันเช่นกันงานที่ข้าพเจ้ายก 6 วัตถุปัจจัยนี้ขึ้นไปยิ่งนักล่าวว่า แข็งตัวแสดงวัดความจำเป็นแห่งงานณงานใช้คืนทรัพยากรบุคคลตรงนั้น อาจจะตรวจฟังแลดูรุนแรง แม้ว่าถ้าอิฉันเหล่ด้วยใจแห่งหนเปิดกว้าง ดีฉันจะเหลือบเห็นดุขนาดที่ปราศจากเรื่อง WFH องค์กรก็จะมองวัตถุกลุ่มนี้ในการตรวจวัดหรือว่ากะประสิทธิภาพของคนวงในองค์กรสิงสู่หลังจากนั้นก็แค่เมื่อมี WFH เข้า ทำเอาสิ่งของกลุ่มนี้ชัดแจ๋วขึ้นไป เท่านั้นเอง